IGCSE – ICT มีเนื้อหาอะไรบ้าง

ทุกวันนี้คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ICT นั้นมีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก University of Cambridge จึงจัดการสอบวิชา ICT เป็น 1 ใน IGCSE Series ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเคยมีข้อสงสัยว่าเรียน ICT แล้วจะไปใช้อะไร  แท้จริงแล้ววิชา ICT นับว่าเป็นอีก 1 วิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา Mathemetics, Business Study, หรือภาษาเลย เพราะว่า ICT ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านส่งอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย การทำงานในบริษัทต่างๆ หรือการประยุกต์นำ ICT มาทำให้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  เรียกได้ว่าบางคนเรียนจบปริญญามาแต่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก้ไม่สามารถทำงานในบริษัทชั้นนำได้  ด้วยเหตุนี้ Up Grade Class จึงจะขอแนะนำวิชา IGCSE-ICT (0417) ซึ่งเป็นวิชาที่หลายๆคนนึกไม่ถึงแต่เป็น อีก 1 วิชาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   วิชา IGCSE ICT (0417) นั้นจะประกอบด้วยการสอบ 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบข้อเขียน […]

Read More