ทำไมครูของ Up Grade Class ถึงทำให้น้องๆสอบผ่านเกิน 98%

ปัจจัยหลักๆในการประสบความสำเร็จในการเรียนของน้องๆ มาจาก 4 ส่วนหลักๆ 1. ความสามารถของน้องๆ : น้องบางคนอาจจะถนัดในเรื่องต่างๆที่ไม่เหมือนกัน  ไหวพริบ ทักษะภาษาอังกฤษ  หรือน้องบางคนอาจจะมีความไม่ถนัดในเรื่องที่ไม่เหมือนเพื่อนๆ 2. ความตั้งใจและความสนใจในการเรียน : ในส่วนนี้นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้ความสามารถ เพราะเมื่อน้องๆมีความสนใจในเรื่องที่เรียนจะทำให้น้องๆมองการเรียนเป็นเรื่องสนุกและอยากที่จะเรียนรู้ไปเอง 3. ความสามารถของครู : นอกจากความรู้ความสามารถแล้ว  การสื่อสารและการเอาใจใส่น้องๆก็เป็นสิ่งสำคัญให้น้องเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้  อีกทั้งการเชื่อมโยงประสบการณ์ของครูกับเนื้อหาในบทเรียนและสิ่งที่น้องสนใจ ทำให้น้องๆสนใจในการเรียนมากขึ้นและพัฒนาศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว 4. การวางแผนการเรียน : การวางแผนเปรียบเหมือนการกำหนดทิศทาง  ถ้าเส้นทางไม่ชัดเจนอาจจะทำให้น้องๆต้องใช้เวลานานในการที่จะประสบความสำเร็จ   Up Grade Class ตระหนักถึงปัจจัยทั้ง 4 ข้อนี้  จึงให้ความสำคัญกับข้อ 3 และ 4 เป็นพิเศษ  โดยการการคัดเลือกครูนั้นมีกระบวนการเป็นขั้นตอน และมีการอบรมและฝึกฝนครูอย่างสมำเสมอ  แนวทางในการคัดเลือกครูของ Up Grade Class มีขั้นตอนดังนี้ 1. พิจารณาจากวุฒิการศึกษา :  ครูทุกคนที่ Up Grade Class จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะสอน […]

Read More

เปิดรับสมัครติวเข้ม IGCSE สำหรับการสอบรอบ Oct/Nov แล้วนะครับ

!!!  เปิดรับสมัครติว IGCSE สำหรับการสอบรอบ Oct/Nov และการสอบอื่นๆเช่น SAT IELTS  CU ATT แล้วนะครับ รายละเอียด ติดต่อ ครูเน็ต 089-126-6627  (โปรดรีบสำรองช่วงเวลาเรียนนะครับ  เพราะทาง Up Grade Class รับนักเรียนจำนวนจำกัดเพื่อที่จะสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างทั่วถึง) !!!

Read More