!!!  เปิดรับสมัครติว IGCSE สำหรับการสอบรอบ Oct/Nov และการสอบอื่นๆเช่น SAT IELTS  CU ATT แล้วนะครับ รายละเอียด ติดต่อ ครูเน็ต 089-126-6627  (โปรดรีบสำรองช่วงเวลาเรียนนะครับ  เพราะทาง Up Grade Class รับนักเรียนจำนวนจำกัดเพื่อที่จะสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างทั่วถึง) !!!