มหาวิทยาลัยมหิดล ครองที่1ในประเทศไทย

ลำดับมหาลัยในอาเซียน 2014 ในแต่ละปีมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และ นี้เป็นแรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการแข่งขัน ทำให้ผลิตนักศึกาที่มีคุณภาพมากขึ้น การจัดลำดับเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของการศึกษาไทย และโอกาสในการที่จะ พัฒนาอย่างต่อเนื้องในอนาคต นี้ คือลำดับล่าสุดในปี 2014 มหาวิทยาลัยจากสิงคโปรได้ที่หนึ่งใน อาเซียน 2ปีซ้อน โดยมหาวิทยาหลัย QS Asia รับหน้าทีในการจัดลำดับทั้งหมด   ปัจจัยที่ใช้ในการชี้วัด CU TU MU CMU PSU Academic Reputation 96.7 60.2 80.9 64.8 52.5 Employer Reputation 87.7 71.5 62.1 52.3 23.3 Faculty Student 46.6 29.4 95.9 48.1 34.0 Citation per paper 72.5 45.9 94.3 […]

Read More