ลำดับมหาลัยในอาเซียน 2014

ในแต่ละปีมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย และ นี้เป็นแรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยมีการแข่งขัน ทำให้ผลิตนักศึกาที่มีคุณภาพมากขึ้น การจัดลำดับเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงของการศึกษาไทย และโอกาสในการที่จะ พัฒนาอย่างต่อเนื้องในอนาคต

นี้ คือลำดับล่าสุดในปี 2014 มหาวิทยาลัยจากสิงคโปรได้ที่หนึ่งใน อาเซียน 2ปีซ้อน

โดยมหาวิทยาหลัย QS Asia รับหน้าทีในการจัดลำดับทั้งหมด

 

ปัจจัยที่ใช้ในการชี้วัด

CU TU MU CMU PSU
Academic Reputation 96.7 60.2 80.9 64.8 52.5
Employer Reputation 87.7 71.5 62.1 52.3 23.3
Faculty Student 46.6 29.4 95.9 48.1 34.0
Citation per paper 72.5 45.9 94.3 80.2 71.1
International Faculty 33.4 48.2 31.6 13.2 18.6
International Student 9.6 4.8 23.8 5.7 4.6
Paper Per Faculty 27.1 10.3 20.5 17.9 13.1
Inbound Exchange 18.3 18.3 8.0 4.7 24.7
Out Bound Exchange 10.6 17.0 13.3 2.4 34.1
Total Score 67.4% 44.1% 72.4% 52.4% 41.8%

Ranking by:QS Asia University Rankings 2014 โดย Quacquarelli Symonds (QS)

UNIVERSITIES IN THAILAND

Rank in Thailand

 Asian

1

Mahidol University

40

2

Chulalongkorn Univeristy

48

3

Chiangmai Univeristy

92

4

Thammasart Univeristy

134

5

Prince Songkla University

142

6

Kasetsart University

151-160

7

Khon kean University

171-180

8

King Mongkhut University of Technology Thonburi

181-190

9

Bhurapa University

201-250

10

Srinakharinwirot University

251-300

Source: http://www.manager.co.th/campus/viewnews.aspx?NewsID=9570000060120

ตัวชี้วัดเหล่านี้คือมตราฐานของสากลที่ใช่วัดมหาทิยาลัยทั่วโลก ด้วยนค่าวัดนี้จะทำให้เลงเห็นจุดดีจุเด่นโอกาสและการพัฒนา เราเชื่อว่าการศึกษาจะต้องยกระดับมาตราฐานให้เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อนก้าวไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา และ การผลิตผู้นำที่มีศักยภาพ ทางUp Grade Class อยากเป็นอีกหนึ่งหน่ทางที่นำพาน้องๆไปสู่อนาคตที่สดใส