• เรามี Recommendator ที่เชี่ยวชาญในการวางแผนจัดการเกี่ยวกับคอร์สเรียนขั้นพื้นฐาน จนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องๆต้องการ
  • เรามีทีมครู ที่ได้รับ Certificate จาก Cambridge International Examinations และมีประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
  • มีสไตล์การสอน แบบพี่โค้ชน้อง “ Others just teach WE COACH”
  • น้องๆสอบได้ที่ 1 ของประเทศ (“Top in Thailand” Award for  Cambridge IGCSE Examinations)
  • มี Requirement Information ของแต่ละคณะ เพื่อเป็น Guideline ในการสอบเข้า
  • ห้องเรียนมี Facilities ช่วยในการเรียนรู้มากกว่าในหนังสือ