Question about GED

GED มีข้อดีและข้อเสียไหม ? ข้อดี เรียนแค่ 4 วิชา สามารถใช้แทนวุฒ ม.6 ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยได้เลย เรียนได้ทั้งเด็กนักเรียนไทยและอินเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าสอบไม่แพงมากด้วย ลดเวลาในการเรียนได้เยอะ เพราะเรียนในระยะสั้นๆแล้วสอบได้เลย ข้อเสีย บางคณะอาจไม่รับ GED เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาตร์ จะได้ความรู้น้อยกว่าเรียนในโรงเรียนภาคปกติ   อายุเท่าไหร่ถึงจะสอบได้? สอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป   สมัครสอบได้ที่ใหน? ที่เว็บนี้เลย https://ged.com/en/   สมัครสอบยังไง? คลิ้กลิ้งเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครได้เลย การสมัครสอบ GED   ยื่นคะแนน GED ที่ใหนได้บ้าง? ผลคะแนน GED เปรียนเหมือนวุติม.6 ที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ และต่างประเทศได้ด้วย แต่น้องๆจะต้องมีคะแนนในแต่ละวิชาไม่ตำกว่า 145 คะแนน หรือคะแนนอาจเปลี่ยนไปตามที่มหาวิทยาลัยที่น้องๆจะเข้ากำหนดออกมาว่าเท่าไหร่ถึงยื่นได้ เพราะฉะนั้นยิ่งมีคะแนนเยอะๆไว้ ก็มีสิทธ์ผ่านการ admission มากขึ้น มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ที่รับผลคะแนน GED […]

Read More

Thammasart University’s admission announcement 2019

Admission requirement ของ TU ก็ประกาศออกมาทุกคณะแล้ว น้องๆอยากจะสมัครคณะใหน รอบใหน เช็คคะแนนที่มีอยู่ในมือได้เลย หากคะแนนครบแล้ว สามารถสมัครทาง Online ได้เลย แล้วรอประกาศผล Admission requirement : BE http://www.tubec.net/admission/bec-admission-2018/ BBA http://www.bba.bus.tu.ac.th/admissions.php BAS http://basthammasat.org/category/annoucements/ BJM http://bjm.jc.tu.ac.th/prospective/entry BMIR http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci_en/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=118 BEC http://www.tubec.net/announcement/ TEP/TEPE http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/181114111559_3admission2019EngVersionupdate14112018.pdf LAW http://interllb.law.tu.ac.th/admissions MED http://www.cicm.tu.ac.th/News/imagesBanner_files/ad3GYs8l.pdf DBTM http://w2.tds.tu.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-dbtm-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81-11/ UDDI https://www.uddi.tds.tu.ac.th/ IDD/CDT http://www.idd-cdt.sci.tu.ac.th/?page_id=12140 GSSE http://sgs.tu.ac.th/ba-requirements/ NURSE https://drive.google.com/file/d/1l5kdHYGBWnOWyCLR49Of7_MvgsrJNFc_/view CICM http://www.cicm.tu.ac.th/intra/clinicalTech/2561/requirement.php SPD https://www.spdtu.com/admissions ISC https://www.isctu.com/page-admission-requirement.html BSI http://www.citu.tu.ac.th/public/upload/Announcement%20for%20BSI%20Admission%202019%20Round%201%20Portfolio_English.pdf PBIC http://www.pbic.tu.ac.th/2018/10/19/pbic-admission-calendar-2019/ IAC […]

Read More

Chulalongkorn University’s admission announcement 2019

Admission requirement ทุกคณะของ CU ออกแล้ว น้องๆที่เตรียมคะแนนเพื่อยื่นไว้แล้ว มาเช็คดูกันอีกทีว่าคะแนนนั้นตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ Up Grade Class ได้รวมรวม Link จากทุกคณะให้น้องๆได้เช็คดูกันได้เลยไม่ต้องเสริชให้ยุ่งยาก กด Link ข้างล่างนี้เลย Chulalongkorn University’s admission announcement 2019 BBA http://bba.acc.chula.ac.th/files/BBA%20Program/Admission/2019/Admission_2019_Eng_version_OnWeb.pdf EBA http://www.eba.econ.chula.ac.th/files/upload/Admission/requirement19.pdf COMMARTS http://www.inter.commarts.chula.ac.th/page/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF-Early-Admission-2019.pdf BALAC https://www.arts.chula.ac.th/~balac/web/files/news/A8QaZkfBvwFri11017.pdf INDA http://cuinda.com/media/2018/11/Official-Admissions-Announcement-2019.pdf JIPP http://docs.wixstatic.com/ugd/c186f8_703c3be156514ae98921eb530c753346.pdf BSAC http://chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th/images/Download/Bsac/2018/admission2019/Admission%20Announcement_2019_R1.pdf ISE https://drive.google.com/file/d/1kcOx0EGWlYyA-4rlShIg8UHHgZyo_XXL/view COMMDE https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Admission2019.pdf BASCII Admissions   UP Grade Class เปิดติวเข้าเพื่อสอบเข้าทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำ  สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2516461,  093-8955641  Line: @upgradeclass    

Read More

การสมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED 1. คลิกเข้าไปในเว็บ https://ged.com/ และคลิกที่ Sign Up เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากทำการสมัคร Account เสร็จแล้ว ให้กดมาหน้าหลักและกดตรงที่ SCHEDULE TEST 2. จะมีวิชาที่ต้องการสอบขึ้นมาให้คลิ้กวิชาที่จะสอบ แล้วกด Next ตรงมุมขวาข้างล่าง 3. กดเลือกศูนย์สอบจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. กดเลือกวันและเวลาที่ต้องการสอบ แล้วกด Next 5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง แล้วกด Proceed to checkout เพื่อทำการจ่ายเงิน 6. เช็คชื่อและเบอร์โทรให้ถูกต้อง แล้วกด Next   7. อ่าน Admission policy ให้ถี่ถ้วนก่อน แล้วกด agreement จากนั้นก็กด Next 8. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตให้ถูกต้องเพื่อทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อย ปริ้นใบ Receive เสร็จสิ้นการสมัคร   ***Remark สำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ จะมี Age […]

Read More