การสมัครสอบ GED
1. คลิกเข้าไปในเว็บ https://ged.com/ และคลิกที่ Sign Up เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากทำการสมัคร Account เสร็จแล้ว ให้กดมาหน้าหลักและกดตรงที่ SCHEDULE TEST

2. จะมีวิชาที่ต้องการสอบขึ้นมาให้คลิ้กวิชาที่จะสอบ แล้วกด Next ตรงมุมขวาข้างล่าง

3. กดเลือกศูนย์สอบจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

4. กดเลือกวันและเวลาที่ต้องการสอบ แล้วกด Next

5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง แล้วกด Proceed to checkout เพื่อทำการจ่ายเงิน

6. เช็คชื่อและเบอร์โทรให้ถูกต้อง แล้วกด Next

 

7. อ่าน Admission policy ให้ถี่ถ้วนก่อน แล้วกด agreement จากนั้นก็กด Next

8. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตให้ถูกต้องเพื่อทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อย ปริ้นใบ Receive เสร็จสิ้นการสมัคร

 

***Remark

สำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ จะมี Age Alert ขึ้นมา ให้โหลดแบบฟอร์ม GED®

Test Candidate Rules Agreement and Parental Consent Form ข้างล่างนี้ กรอกข้อมูลแล้วส่งไปที่อีเมล์ help@GEDtestingservice.com  เพื่อทำการApprove

ged_test_parent_consent_form

ตัวอย่างแบบฟอร์ม