!! จบภายใน 1 เดือน !! เริ่มเรียนได้ทุกเดือน
📚 GED Course 🏆
(Private and small group)

ตารางเรียนกลุ่มวันธรรมดา (Weekday) จบภายใน 1 เดือน ลงเรียนพร้อมกันทั้ง 4 วิชา
Reasoning Through Language Arts : Mon,Wed,Fri 9:00-11:00 and 11:30-13:30
Social Study : Mon,Wed,Fri 14:30 – 17:30
Math Reasoning : Tue,Thu 10:00 – 13:00
Science : Tue,Thu 14:00-17:00

กลุ่ม เดือน กรกฎาคม เริ่มเรียนวันที่ 6 กค – 31 กค  ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน สิงหาคม เริ่มเรียนวันที่ 3 สค – 28 สค ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน กันยายน เริ่มเรียนวันที่ 1 กย – 28 กย ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน ตุลาคม เริ่มเรียนวันที่ 2 ตค – 27 ตค ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน พฤศจิกายน เริ่มเรียนวันที่ 2 พย – 27 พย ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน ธันวาคม เริ่มเรียนวันที่ 30 พย – 25 ธค ตารางเรียน

ตารางเรียนกลุ่มวันเสาร์ อาทิตย์ (Weekend) ลงเรียนพร้อมกันได้ 2 วิชา
Reasoning Through Language Arts : Sat,Sun 10:00-13:00
Social Study : Sat,Sun 14:00 – 16:30
Math Reasoning : Sat,Sun 10:00 – 13:00
Science : Sat,Sun 14:00-17:00

กลุ่ม เดือน กรกฎาคม เริ่มเรียนวันที่ 4 กค – 23 สค ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน สิงหาคม เริ่มเรียนวันที่ 1 สค – 20 กย ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน กันยายน เริ่มเรียนวันที่ 5 กย – 25 ตค ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน ตุลาคม เริ่มเรียนวันที่ 3 ตค – 22 พย ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน พฤศจิกายน เริ่มเรียนวันที่ 7 พย – 27 ธค ตารางเรียน
กลุ่ม เดือน ธันวาคม เริ่มเรียนวันที่ 5 ธค – 17 มค ตารางเรียน

!!! เปิดรับสมัครติว IGCSE, A LEVEL, GED และการสอบอื่นๆเช่น SAT IELTS CU AAT แล้วนะครับ มีทั้ง PRIVATE CLASS และ GROUP STUDY

รายละเอียด ติดต่อ 02-251-6461, 093-895-5641

LINE >> @UPGRADECLASS  CLICK ADD ได้เลย