IGCSE – ICT มีเนื้อหาอะไรบ้าง

ทุกวันนี้คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ICT นั้นมีบทบาทที่สำคัญกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก University of Cambridge จึงจัดการสอบวิชา ICT เป็น 1 ใน IGCSE Series ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะเคยมีข้อสงสัยว่าเรียน ICT แล้วจะไปใช้อะไร  แท้จริงแล้ววิชา ICT นับว่าเป็นอีก 1 วิชาที่มีความสำคัญไม่แพ้วิชา Mathemetics, Business Study, หรือภาษาเลย เพราะว่า ICT ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทำการบ้านส่งอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย การทำงานในบริษัทต่างๆ หรือการประยุกต์นำ ICT มาทำให้ชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น  เรียกได้ว่าบางคนเรียนจบปริญญามาแต่ขาดทักษะด้านคอมพิวเตอร์ก้ไม่สามารถทำงานในบริษัทชั้นนำได้  ด้วยเหตุนี้ Up Grade Class จึงจะขอแนะนำวิชา IGCSE-ICT (0417) ซึ่งเป็นวิชาที่หลายๆคนนึกไม่ถึงแต่เป็น อีก 1 วิชาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   วิชา IGCSE ICT (0417) นั้นจะประกอบด้วยการสอบ 2 รูปแบบ คือ ข้อสอบข้อเขียน […]

Read More

What is IGCSE – IGCSE คืออะไร

 IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถของนักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติ โดยเป็นมาตรฐานจากประเทศอังกฤษ  โดยที่นักเรียนที่สามารถสอบผ่าน 5 รายวิชาโดยได้เกรดมากกว่า C จะถือว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย (High School)  ซึ่งการให้คะแนนจะแบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A* (อ่านว่า A Star) A B C D E F G เรียงจากคะแนนดีไปคะแนนน้อย  สำหรับรายวิชาที่เปิดสอบมีมากกว่า 70 วิชา แบ่งเป็นกลุ่มรายวิชาดังนี้ Group I: Languages : Group II: Humanities and Social Sciences Group III: Sciences Group IV: Mathematics Group V: Creative, […]

Read More

Welcome to Up Grade Class

Up Grade Class – ทีมติวเตอร์ที่ผ่านการคัดกรองเพื่อทดสอบความรู้่ในเนื้อหา และความสามารถในการสื่อสารให้กับเด็กได้เข้าใจได้อย่างง่ายดาย  โดย Up Grade Class ให้บริการในการจัดติวแบบ ตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สะดวกต่อตัวผู้เรียนและผู้ปกครอง สามารถอ่านความเห็นจากผู้ปกครองและนักเรียนที่เคยเรียนกับเราได้ที่ Testimonial  จากผลงานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถในการสอนของทีมติวเตอร์จึงทำให้เราตั้งชื่อทีมงานของเราว่า Up Grade Class เพราะนักเรียนทุกคนหลังจากเรียนกับเราแล้วได้รับคะแนนดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดทุกคน  สามารถติดต่อกับครูเน็ต (ครูใหญ่ของ Up Grade Class) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านข้าง   วิชาที่เปิดสอน IGCSE Computational Sciences Business Math International Math ICT  Computer Study Biology Chemistry Sciences-Combined Sciences-Coordinated Physics Business Studies Travel and Tourism Economics ESL  Accounting […]

Read More