Question about GED

GED มีข้อดีและข้อเสียไหม ? ข้อดี เรียนแค่ 4 วิชา สามารถใช้แทนวุฒ ม.6 ยื่นสมัครมหาวิทยาลัยได้เลย เรียนได้ทั้งเด็กนักเรียนไทยและอินเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าสอบไม่แพงมากด้วย ลดเวลาในการเรียนได้เยอะ เพราะเรียนในระยะสั้นๆแล้วสอบได้เลย ข้อเสีย บางคณะอาจไม่รับ GED เช่น คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทศาตร์ จะได้ความรู้น้อยกว่าเรียนในโรงเรียนภาคปกติ   อายุเท่าไหร่ถึงจะสอบได้? สอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป   สมัครสอบได้ที่ใหน? ที่เว็บนี้เลย https://ged.com/en/   สมัครสอบยังไง? คลิ้กลิ้งเข้าไปดูขั้นตอนการสมัครได้เลย การสมัครสอบ GED   ยื่นคะแนน GED ที่ใหนได้บ้าง? ผลคะแนน GED เปรียนเหมือนวุติม.6 ที่ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ สามารถยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศ และต่างประเทศได้ด้วย แต่น้องๆจะต้องมีคะแนนในแต่ละวิชาไม่ตำกว่า 145 คะแนน หรือคะแนนอาจเปลี่ยนไปตามที่มหาวิทยาลัยที่น้องๆจะเข้ากำหนดออกมาว่าเท่าไหร่ถึงยื่นได้ เพราะฉะนั้นยิ่งมีคะแนนเยอะๆไว้ ก็มีสิทธ์ผ่านการ admission มากขึ้น มหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ที่รับผลคะแนน GED […]

Read More

Thammasart University’s admission announcement 2019

Admission requirement ของ TU ก็ประกาศออกมาทุกคณะแล้ว น้องๆอยากจะสมัครคณะใหน รอบใหน เช็คคะแนนที่มีอยู่ในมือได้เลย หากคะแนนครบแล้ว สามารถสมัครทาง Online ได้เลย แล้วรอประกาศผล Admission requirement : BE http://www.tubec.net/admission/bec-admission-2018/ BBA http://www.bba.bus.tu.ac.th/admissions.php BAS http://basthammasat.org/category/annoucements/ BJM http://bjm.jc.tu.ac.th/prospective/entry BMIR http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci_en/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=118 BEC http://www.tubec.net/announcement/ TEP/TEPE http://www.tep.engr.tu.ac.th/download/181114111559_3admission2019EngVersionupdate14112018.pdf LAW http://interllb.law.tu.ac.th/admissions MED http://www.cicm.tu.ac.th/News/imagesBanner_files/ad3GYs8l.pdf DBTM http://w2.tds.tu.ac.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-dbtm-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81-11/ UDDI https://www.uddi.tds.tu.ac.th/ IDD/CDT http://www.idd-cdt.sci.tu.ac.th/?page_id=12140 GSSE http://sgs.tu.ac.th/ba-requirements/ NURSE https://drive.google.com/file/d/1l5kdHYGBWnOWyCLR49Of7_MvgsrJNFc_/view CICM http://www.cicm.tu.ac.th/intra/clinicalTech/2561/requirement.php SPD https://www.spdtu.com/admissions ISC https://www.isctu.com/page-admission-requirement.html BSI http://www.citu.tu.ac.th/public/upload/Announcement%20for%20BSI%20Admission%202019%20Round%201%20Portfolio_English.pdf PBIC http://www.pbic.tu.ac.th/2018/10/19/pbic-admission-calendar-2019/ IAC […]

Read More

Chulalongkorn University’s admission announcement 2019

Admission requirement ทุกคณะของ CU ออกแล้ว น้องๆที่เตรียมคะแนนเพื่อยื่นไว้แล้ว มาเช็คดูกันอีกทีว่าคะแนนนั้นตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้หรือไม่ Up Grade Class ได้รวมรวม Link จากทุกคณะให้น้องๆได้เช็คดูกันได้เลยไม่ต้องเสริชให้ยุ่งยาก กด Link ข้างล่างนี้เลย Chulalongkorn University’s admission announcement 2019 BBA http://bba.acc.chula.ac.th/files/BBA%20Program/Admission/2019/Admission_2019_Eng_version_OnWeb.pdf EBA http://www.eba.econ.chula.ac.th/files/upload/Admission/requirement19.pdf COMMARTS http://www.inter.commarts.chula.ac.th/page/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF-Early-Admission-2019.pdf BALAC https://www.arts.chula.ac.th/~balac/web/files/news/A8QaZkfBvwFri11017.pdf INDA http://cuinda.com/media/2018/11/Official-Admissions-Announcement-2019.pdf JIPP http://docs.wixstatic.com/ugd/c186f8_703c3be156514ae98921eb530c753346.pdf BSAC http://chemistry3.chemistry.sc.chula.ac.th/images/Download/Bsac/2018/admission2019/Admission%20Announcement_2019_R1.pdf ISE https://drive.google.com/file/d/1kcOx0EGWlYyA-4rlShIg8UHHgZyo_XXL/view COMMDE https://cms.commde.com/wp-content/uploads/2018/11/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-Admission2019.pdf BASCII Admissions   UP Grade Class เปิดติวเข้าเพื่อสอบเข้าทุกมหาวิทยาลัยชั้นนำ  สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-2516461,  093-8955641  Line: @upgradeclass    

Read More

การสมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED 1. คลิกเข้าไปในเว็บ https://ged.com/ และคลิกที่ Sign Up เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว หลังจากทำการสมัคร Account เสร็จแล้ว ให้กดมาหน้าหลักและกดตรงที่ SCHEDULE TEST 2. จะมีวิชาที่ต้องการสอบขึ้นมาให้คลิ้กวิชาที่จะสอบ แล้วกด Next ตรงมุมขวาข้างล่าง 3. กดเลือกศูนย์สอบจะมีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. กดเลือกวันและเวลาที่ต้องการสอบ แล้วกด Next 5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว วัน เวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง แล้วกด Proceed to checkout เพื่อทำการจ่ายเงิน 6. เช็คชื่อและเบอร์โทรให้ถูกต้อง แล้วกด Next   7. อ่าน Admission policy ให้ถี่ถ้วนก่อน แล้วกด agreement จากนั้นก็กด Next 8. ใส่ข้อมูลบัตรเครดิตให้ถูกต้องเพื่อทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อย ปริ้นใบ Receive เสร็จสิ้นการสมัคร   ***Remark สำหรับน้องๆที่อายุยังไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ จะมี Age […]

Read More

BMAT (Biomedical Admission Test)

  BMAT คือการสอบเฉพาะทางที่จัดทำโดย Cambridge Assessment น้องๆสามารถนำผลสอบเข้าคณะแพทย์ ทันตะแพทย์ สัตวแพทย์ในหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศหรือต่างประเทศได้ การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 : Aptitude and Skills ส่วนที่ 2 : Scientific Knowledge and Applications ส่วนที่ 3 : Writing Task ตัวอย่างข้อสอบกดลิ้งข้างล่างนี้ได้เลย http://www.admissionstestingservice.org/for-test-takers/bmat/preparing-for-bmat/ คะแนนสอบ BMAT: Section 1 และ 2 มีคะแนนเต็ม 9 และคะแนนต่ำสุดคือ 1  โดยทั่วไปนั้นมหาวิทยาลัยจะกำหนดไว้ประมาณ 5-6 คะแนน          Section 3 […]

Read More

New SAT (Scholastic Aptitude Test and Scholastic Assessment Test)

  การสอบมารตฐานของนักเรียน High School ในสหรัฐอเมริกา และนักเรียน High School หลักสูตรอินเตอร์ในไทย ผลสอบสามารถแอดมิชชั่นเรียนต่อต่างประเทศ และสามารถแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยอินเตอร์ต่างๆในไทยได้  เช่น มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น การสอบ SAT แบ่งได้เป็น  2 ชนิด คือ SAT I (Reasoning Test) และ SAT II (Subject Test) SAT I (Reasoning Test) มีทั้งหมด 2 Sections Math Evidence-Based Reading and Writing SAT II (Subject Test) Math Chemistry/Biology/EM/Physics Literature World History Other Languages ระยะเวลาในการทำข้อสอบ […]

Read More

New GED® (General Educational Development)

GED เปลี่ยนจาก 2002 Series เป็น 2014 GED®   จะสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2017 เป็นต้นไป แล้วสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2017 ซึ่งคะแนน Old GED ไม่สามารถเอามารวมกับคะแนน New GED ได้ New GED® มีทั้งหมด 4 วิชา The Reasoning Through Language Arts ใช้เวลาสอบ 150 นาที The Mathematical Reasoning ใช้เวลาสอบ 115 นาที The Social Studies ใช้เวลาสอบ 70 นาที The Science ใช้เวลาสอบ 90 นาที   แต่ละวิชาจะมี […]

Read More

เกณฑ์การรับสมัครวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2561

น้องๆที่จะสอบเข้า MUIC  เตรียมตัวกันไว้เลย เพราะเกณฑ์การรับสมัครปี 2561 มาแล้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และนิเทศศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การสมัครดังต่อไปนี้ น้องๆที่ยื่นด้วย IGCSE ยังใช้ 5 วิชาเช่นเดิม แต่เพิ่ม AS/A-Level อีก 3 วิชา เกรดจะต้องไม่ต่ำกว่า C หากใช้ GED แบบเดิม จะต้องสอบผ่าน 5 วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า 3600 คะแนน หรือใช้ New GED ต้องสอบผ่านทั้งหมด 4 วิชา คะแนนไม่ต่ำกว่า 720 คะแนน แต่ละวิชาคะแนนไม่ต่ำกว่า 180 ที่สำคัญน้องๆจะต้องมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือ เทียบเท่า Grade 10 หรือ Year […]

Read More

เกณฑ์การรับสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ปี 2561

การรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ปี 61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการรับสมัครนั้น มีทั้งหมด 5 รอบ รอบแรก รับแบบ Portfolio รอบที่สอง รับแบบโควต้าพื้นที่/ความสามารถพิเศษ รอบที่สาม รับแบบรับตรงร่วมกัน รอบที่สี่ รับแบบ ระบบคัดเลือกกลาง ส่วนรอบที่ห้านั้น รับแบบ รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป แต่สำหรับน้องๆภาคอินเตอร์จะยื่นสมัครได้ 3 รอบ คือรอบแรก รอบที่สาม และรอบที่ห้า แต่ละคณะอาจมีเกณฑ์คัดเลือกที่แตกต่างกัน เริ่มจากคณะแรก คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน (BJM) -ใช้ IGCSE 5 วิชา อย่างน้อยต้องได้เกรด C ขึ้นไป หรือใช้ GED คะแนนอย่างน้อย 500 ขึ้นไป หากยื่นด้วยคะแนน IB ต้องได้อย่างน้อย เกรด […]

Read More

TOEIC (Study course and Exam detail)

TOEIC The Test of English for International Communication (TOEIC) is an English language test designed specifically to measure the everyday English skills of people working in an international environment. There are different forms of the exam: The TOEIC Listening & Reading Test consists of two equally graded tests of comprehension assessment activities totaling a possible […]

Read More