รวบรวมตางรางสอบที่สำคัญของ IGCSE TOEFL IELSE GRE CU-ATT CU-TEP TU-GET TU-SMART และอื่นๆที่นักเรียนหลักสูตรอินเอตร์มักจะสมัครสอบ

IGCSE Exam schedule

  • British Council  May/June 2015
  • Harrow International School May/June  2015

TOEFL  schedule & test center

IELTS BKK schedule & Test centres

GRE schedule & Test Centers

Chulalongkorn University Academic  Testing

Thammasat Academic Testing