เรียน TOEFL COURSE ที่ Up Grade Class เพื่อ Perfect Score

เหตุผลที่ควรเรียน TOEFL

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ทำงานในต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

หากกำลังตัดสินใจว่าจะเรียน TOEFL ดีหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงเหตุผลที่ควรเรียน TOEFL ดังนี้

1. เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศ

TOEFL ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วโลก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ TOEFL จะได้รับใบรับรองที่แสดงถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

2. เพิ่มโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ

TOEFL เป็นข้อกำหนดในการสมัครงานในหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ TOEFL จะได้รับใบรับรองที่แสดงถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในต่างประเทศ

3. ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

TOEFL เป็นข้อกำหนดในการขอวีซ่าย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ TOEFL จะได้รับใบรับรองที่แสดงถึงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขอวีซ่าย้ายถิ่นฐาน

4. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

TOEFL เป็นข้อสอบที่ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การเรียน TOEFL จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต

โลกในปัจจุบันเป็นโลกาภิวัตน์ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารในหลายประเทศทั่วโลก การเรียน TOEFL จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

หากกำลังมองหาข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล TOEFL เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ ข้อสอบนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศ ทำงานในต่างประเทศ ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TOEFL

TOEFL มี 2 รูปแบบ ได้แก่ TOEFL iBT (Internet-based Test) และ TOEFL PBT (Paper-based Test)

TOEFL iBT เป็นรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นการสอบแบบออนไลน์ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง 45 นาที ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

TOEFL PBT เป็นรูปแบบที่ใช้มาก่อน TOEFL iBT เป็นการสอบแบบกระดาษ ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านเช่นกัน

คะแนน TOEFL อยู่ระหว่าง 0-120 คะแนน โดยคะแนนที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศและสมัครงานในต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่กำหนด

ข้อควรรู้ก่อนเรียน TOEFL

ก่อนเรียน TOEFL ควรเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ โดยควรศึกษาเนื้อหาข้อสอบ TOEFL ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน และฝึกทำข้อสอบ TOEFL จริง

นอกจากนี้ ควรวางแผนการเรียนอย่างเหมาะสม โดยกำหนดเป้าหมายคะแนนที่ต้องการ และจัดสรรเวลาในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งเรียนรู้สำหรับเตรียมสอบ TOEFL

มีแหล่งเรียนรู้มากมายสำหรับเตรียมสอบ TOEFL เช่น หนังสือเตรียมสอบ TOEFL เว็บไซต์เตรียมสอบ TOEFL และคอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEFL

ผู้เรียนสามารถเลือกแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ ระยะเวลา และรูปแบบการเรียนรู้

สรุป

TOEFL เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ทำงานในต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

การเรียน TOEFL จะช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิต และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คอร์สที่จะปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ
ฟัง พูด อ่าน เขียน มอบเทคนิค ความรู้
ให้น้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน เพื่อพิชิต Perfect Score

One-on-One Private

เรียนตัวต่อตัว

เรียนแบบตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียน
จัดตารางเวลาได้ตามใจ

1,100 bath/hr

.

Private Group

กลุ่มส่วนตัว 2 คน

จับคู่มาเรียนกับเพื่อนในคลาสส่วนตัว
ง่ายกับการบริหารเวลา

800 bath/hr/person

.

BLOG


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การสอบ TOEFL
TOEFL
2022-05-12

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การสอบ TOEFL

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การสอบ TOEFL TOEFL (Test of English as...

Read More

View All