ติวสอบ IGCSE กับผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวที่ Up Grade Class

IGCSE COURSE

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Educational เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ โดยผู้ที่ทำการสอบเทียบ IGCSE จะได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเทศไทย ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AS, A Level, IB หรือเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว หลักสูตรนี้จะถูกบรรจุอยู่ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรของประเทศอังกฤษ (UK)

สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียนนานาชาติที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบอังกฤษ (UK) สามารถสมัครสอบเทียบ IGCSE ได้ด้วยตนเองโดยตรง ผ่านทาง British Council Thailand ซึ่งน้อง ๆ ต้องเลือกสอบจำนวน 5 วิชา จากทั้งหมดประมาณ 70 วิชา เพื่อให้ได้ IGCSE Certificate

โดยเนื้อหาของแต่ละวิชาจะแบ่งความยากง่ายออกเป็น 2 ระดับ คือ  

  1. ระดับ Core เป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า และใช้เวลาในการสอบ IGCSE น้อยกว่า ทั้งยังมีจำนวนข้อสอบที่น้อยกว่า แต่น้อง ๆ จะมีโอกาสได้เกรดเพียงแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น
  2. ระดับ Extended เป็นระดับที่มีความยากมากขึ้น และใช้เวลาการสอบ IGCSE มากกว่า แต่หากน้อง ๆ เลือกสอบในระดับนี้ จะมีโอกาสได้เกรด A กับ B รวมถึงเกรด C, D, E, F, G เช่นกัน

นอกจากนี้ นักเรียนที่อยากสอบ IGCSE เพื่อนำไปใช้เทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำเป็นต้องสอบ IGCSE AS/ A-Level อีก 3 วิชาด้วย

ในส่วนของวิชาสำหรับสอบ IGCSE จะมีอยู่ประมาณ 70 วิชา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Biology, Chemistry, Combined Science, Co-ordinated Science – Double Award, Environmental Management, Physics Science, Physica
  2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Additional Mathematics, International Mathematics
  3. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ (English language and literature) เช่น First Language English, English as a Second Language, Literature – English, World Literature
  4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Arabic, Bahasa Indonesian, Chinese, French, German, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mandarin Chinese, Portuguese, Spanish, Thai, Turkish
  5. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Development Studies, Economics, Geography, History, Religious Studies, Sociology, Travel and Tourism
  6. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Art & Design, Business Studies, Computer Science, Design & Technology, Drama, Music, Enterprise, Information & Communication Technology, Physical Education 

น้อง ๆ คนไหนที่สนใจอยากสอบ IGCSE และกำลังมองหาคอร์สเรียนเพื่อติวสอบ IGCSE แบบตัวต่อตัว มาลงเรียน IGCSE ที่ Up Grade Class สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญพร้อมเทคนิคความรู้ต่าง ๆ มากมาย ให้น้อง ๆ พร้อมที่สุดก่อนสอบจริงกับ One-on-One Private ซึ่งจะเป็นการเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอน โดยสามารถเลือกเวลาเรียนและจัดตารางได้เองตามใจ ในราคาเพียง 1,100 บาท/ชั่วโมง หรืออยากลงคอร์สติวสอบ IGCSE แบบ Private Group หรือกลุ่มแบบส่วนตัว 2 คน ก็สามารถจับคู่มาลงเรียน IGCSE กับเพื่อนได้เลย ราคาคอร์สอยู่ที่ 900 บาท/ชั่วโมง/คน สมัครเลย

One-on-One Private

คอร์สเรียน IGCSE ตัวต่อตัว

ติว IGCSE ตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียน
จัดตารางเวลาได้ตามใจ

1,100 bath/hr

.

Private Group

กลุ่มส่วนตัว 2 คน

จับคู่มาเรียนกับเพื่อนในคลาสส่วนตัว
ง่ายกับการบริหารเวลา

900 bath/hr/person

.


เหตุผลที่ควรเรียน IGCSE

IGCSE เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปี หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย ตั้งแต่วิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวิชาเฉพาะทาง เช่น ศิลปะ ดนตรี ภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

หากกำลังตัดสินใจว่าจะเรียน IGCSE ดีหรือไม่ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงเหตุผลที่ควรเรียน IGCSE ดังนี้

1. ปูพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

IGCSE เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เช่น A-Level, IB Diploma หรือการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาวิชาในหลักสูตร IGCSE จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งและนำไปต่อยอดในการศึกษาต่อได้

2. เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศ

IGCSE ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ IGCSE จะได้รับใบรับรองที่แสดงถึงความรู้และความสามารถทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

3. พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงาน

หลักสูตร IGCSE เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงาน เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

4. เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์

การเรียน IGCSE ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภาษาต่างๆ ของโลก นักเรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักเรียน

5. เตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน

โลกในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียน IGCSE จะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต เช่น ทักษะการปรับตัว การคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จในโลกอนาคตได้

หากกำลังมองหาหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล IGCSE เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณปูพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงาน เปิดโลกทัศน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอน

TESTIMONIAL

ความสำเร็จของน้อง ๆ ที่ติว IGCSE กับ Up Grade Class


BLOG


IGCSE Computer Science (0478): เรียนอะไรบ้างและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ
IGCSE
2024-05-19

IGCSE Computer Science (0478): เรียนอะไรบ้างและประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ

จุดประสงค์ในการเรียนการเรียน IGCSE Computer Science มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ดังนี้: ทักษะการคิดแบบ computational thinking...

Read More
ระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาต่างกันอย่างไร?
A-LEVEL, AP, GED, IB, IGCSE
2023-08-12

ระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาต่างกันอย่างไร?

มาดูความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาอังกฤษและระบบการศึกษาอเมริกาของโรงเรียนนานาชาติในไทย แต่ละแบบเน้นการเรียนการสอนแบบใด ตามไปดูเลย

Read More
รู้จัก 6 หลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนในไทย แตกต่างกันอย่างไร?
IGCSE
2023-08-12

รู้จัก 6 หลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนในไทย แตกต่างกันอย่างไร?

มาสำรวจหลักสูตรนานาชาติของโรงเรียนในไทย ว่ามีการเรียนการสอนแบบใดบ้าง และหลักสูตรใดที่ต้องสอบเทียบ IGCSE ไปหาคำตอบกันได้เลย

Read More
เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY
IGCSE
2022-04-28

เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY

เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY สวัสดีค่ะ สำหรับน้องๆ ที่จะสอบ IGCSE Chemistry...

Read More
เตรียมสอบ IGCSE ESL
IGCSE
2022-04-08

เตรียมสอบ IGCSE ESL

เตรียมสอบ IGCSE ESL IGCSE เป็นวุฒิการศึกษานานาชาติระดับมัธยมปลายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก โดยมีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ...

Read More
การสอบเทียบด้วย GED & IGCSE,A-LEVEL
A-LEVEL, GED, IGCSE
2021-10-25

การสอบเทียบด้วย GED & IGCSE,A-LEVEL

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัย โดยใช้วุฒิเทียบเท่าการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอินเตอร์ คงจะเคยได้ยินชื่อการสอบ GED, IGCSE, A-LEVEL และอีกมากมาย...

Read More
ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level
IGCSE
2021-09-30

ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level

IGCSE คืออะไร? IGCSE (International General Certificate of Secondary...

Read More

View All