BMAT COURSE

คอร์สเรียนข้อสอบเฉพาะทางสำหรับน้องๆที่ต้องการ
ศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ และทันตแพทย์ศาสตร์
โดยมีการสอนเนื้อหาทั้ง 3 part 1)Thinking skills
2)Scientific Knowledge and Applications 3)Writing Task อย่างเข้มข้น
ให้น้องๆมีความพร้อมก่อนลงสนามจริง

One-on-One Private

เรียนตัวต่อตัว

เรียนแบบตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียน
จัดตารางเวลาได้ตามใจ

1,100 bath/hr

.

Private Group

กลุ่มส่วนตัว 2 คน

จับคู่มาเรียนกับเพื่อนในคลาสส่วนตัว
ง่ายกับการบริหารเวลา

800 bath/hr/person

.

Small Group

กลุ่มของสถาบัน 3 คน

กลุ่มเรียนของสถาบัน
เรียนตามตารางเวลาที่จัดไว้

700 bath/hr/person

.

BLOG


เรียนหมอต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ต้องสอบอะไรบ้าง?
BMAT, IELTS
2023-02-13

เรียนหมอต่างประเทศ หรือหลักสูตรอินเตอร์ ต้องสอบอะไรบ้าง?

อยากเรียนต่อคณะแพทย์หลักสูตรอินเตอร์หรือในต่างประเทศ ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง Up Grade Class พร้อมให้คำปรึกษาในการต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สนใจอ่านเลย!

Read More
ทำความรู้จัก BMAT
BMAT
2021-09-23

ทำความรู้จัก BMAT

BMAT คืออะไร? BioMedical Admission Test หรือ BMAT คือ...

Read More

View All