5 สิ่งต้องรู้ก่อนติวสอบ GED เพื่อพิชิตคะแนนสอบดังใจ!

5 สิ่งต้องรู้ก่อนติวสอบ GED เพื่อพิชิตคะแนนสอบดังใจ!

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนจะติวสอบ GED อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือสอบด้วยตนเอง หรือคนที่อยากจะหาคอร์สติวสอบ GED ก็ตาม เรามี 5 สิ่งที่คนติวสอบ GED ต้องรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้น้อง ๆ สามารถพิชิตคะแนน 600+ ได้อย่างที่ใจหวังเอาไว้ 

มารู้จักการสอบ GED กันก่อน

GED (General Educational Development) คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นระบบการสอบของอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) โดยมีที่มาจาก American Council on Education (ACE) กรุงวอชิงตัน ดีซี 

การสอบ GED จัดขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของน้อง ๆ ที่ไม่ได้เรียนในชั้นมัธยมปลายตามหลักสูตรปกติ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือผู้ที่เรียนในระบบ Home School โดยการสอบ GED ยังได้รับการรับรองวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถนำผลคะแนนที่ได้จากการสอบไปยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ หรือจะใช้เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็ได้เช่นกัน

5 สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนติวสอบ GED

1. วิธีการสมัครสอบ และวันเวลาที่สอบ GED

น้อง ๆ สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.ged.com โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการสร้าง GED ID คือ

 1. สร้าง GED ID โดยกด Sign up เพื่อเป็นการลงทะเบียน
 2. กรอก E-mail และตั้งรหัสผ่าน สำหรับใช้ในการ Login หรือเพื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป หลังจากนั้นให้คลิก SIGN UP
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก Yes I agree the policies ด้านล่างสุด เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทาง GED
 4. กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และคลิก Yes! Email me news and discounts for MyGED เพื่อรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
 5. คลิก Continue และเลือกประเทศในการสอบ GED โดยต้องเลือก Thailand และคลิก Continue อีกครั้ง
 6. เลือก I plan to study on my own (Self-study) เพื่อยืนยันว่าจะติวสอบ GED ด้วยตัวเอง จากนั้นคลิก Continue
 7. หลังจากสมัคร GED ID แล้ว ต้องสมัครทำแบบทดสอบ GED Ready และต้องทำข้อสอบให้ได้เกิน 155 คะแนน ระบบถึงจะอนุญาตให้ลงทะเบียนสอบจริงได้

ขั้นตอนการสมัครสอบ GED คือ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ GED เลือกรายวิชาที่จะสมัครสอบ คลิก SCHEDULE TEST
 2. เลือกรายวิชาที่ต้องการสมัครสอบ หลังจากนั้นให้เลือกสนามสอบ วัน เวลาที่ต้องการสอบ
 3. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
 4. กรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสอบ GED แล้วรอรับ E-mail ยืนยันการสมัครสอบ GED ได้เลย 

2. กติกาในการสอบ GED

สำหรับการสอบ GED นั้น ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำเอาไว้ แต่มีข้อกำหนดให้ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยจะเปิดสอบตลอดทั้งปี ซึ่งหากน้อง ๆ ได้ติวสอบ GED มาแล้ว และมั่นใจว่ามีความพร้อมเต็มที่ก็สามารถสมัครสอบได้เลย 

ในการสอบ GED น้อง ๆ จะต้องทำการสอบ 4 วิชา โดยจะมีคะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน หากจะผ่านเกณฑ์ต้องได้คะแนนอยู่ที่ 145 คะแนน ซึ่งจะทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง แต่หากสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 ต้องเว้นระยะไป 30 วัน จึงจะกลับมาลงทะเบียนสอบใหม่ได้

3. วิชาที่ต้องสอบของ GED มีอะไรบ้าง?

ข้อสอบ GED เป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ซึ่งน้อง ๆ ต้องนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถาม โดยวิชาที่สอบ ได้แก่ 

 • Reasoning Through Language Arts เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่วัดทักษะด้านการอ่าน ไวยากรณ์พื้นฐาน และการเขียนเรียงความ ใช้เวลาสอบรวม 150 นาที
 • Social Studies เป็นข้อสอบวิชาสังคม ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลาสอบรวม 70 นาที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ
 1. ประวัติศาสตร์อเมริกา
 2. การเมืองการปกครอง
 3. เศรษฐศาสตร์
 4. ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก
 • Mathematical Reasoning เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถาม 46 ข้อ ใช้เวลาสอบรวม 115 นาที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หัวข้อหลัก คือ
 1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 2. เรขาคณิต 
 3. พีชคณิตพื้นฐาน 
 4. กราฟและฟังก์ชัน
 • Science เป็นข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยคำถาม 34 ข้อ ใช้เวลาสอบรวม 90 นาที แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ
 1. การอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
 2. การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์
 3. การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์

4. แหล่งการเรียนรู้และแนวข้อสอบ GED

น้อง  ๆ สามารถติวสอบ GED ได้ด้วยตนเอง จากการค้นหาแนวข้อสอบ GED หรือสรุปเนื้อหาที่ต้องสอบ ผ่านช่องทางการเรียนรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

Website สำหรับฝึกทำข้อสอบ และดูแนวของเนื้อหาแต่ละส่วนของข้อสอบ

 1. www.gedtestingservice.com/index.php/educators/freepracticetest
 2. www.uniontestprep.com/ged-test/practice-test

5. เลือกคอร์สติวสอบ GED ที่ไหนดี

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่ติวสอบ GED แบบรับรองผลได้ ที่ Up Grade Class มีคอร์สติวสอบ GED ที่สามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้ทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว (One-on-One Private) หรือแบบกลุ่มส่วนตัว (Private Group) กลุ่มส่วนตัว 2 คน และแบบย่อย 3 คน (Small Group) สามารถเลือกลงเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก อัดแน่นด้วยเนื้อหาเข้มข้นทั้ง 4 รายวิชา ใช้เวลาในการสอนที่กระชับ โดยจะเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ โดยครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความพร้อมที่สุดก่อนลงสนามสอบจริง และพิชิตคะแนนได้อย่างใจต้องการ

Leave a Comment

Your email address will not be published.