เกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT เข้า 4 มหาลัย ภาคอินเตอร์

เกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT เข้า 4 มหาลัย ภาคอินเตอร์

เกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT เข้า 4 มหาลัย ภาคอินเตอร์

สวัสดีค่ะ วันนี้สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ จะมีการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องของความสามารถทางภาษาอังกฤษ จึงต้องมีการกำหนดให้ใช้ใบคะแนนสอบวัดทักษะทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากลอย่าง IELTS หรือ SAT ประกอบการสมัคร รวมถึงวิชาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ก็ยังต้องการคะแนนที่มาจากการสอบคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ และ SAT คือสิ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ วันนี้ Up Grade Class ขอนำเสนอข้อมูลเกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT เพื่อยื่นเข้ามหาลัยภาคอินเตอร์ แต่ละสถาบันและแต่ละสาขามาฝากน้อง ๆ มาดูกันค่ะว่าแต่ละสถาบันมีเกณฑ์เท่าไหร่บ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับใครที่กำลังอยากรู้ว่าภาคอินเตอร์ จุฬา สอบอะไรบ้าง หรือจุฬาอินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ความจริงแล้วแต่ละคณะอาจมีความต้องการในเรื่องของคะแนนต่างๆ แตกต่างกัน แต่ที่แน่ๆ ถ้าหากว่าเป็นภาคอินเตอร์หรือหลักสูตรนานาชาติ หลักๆ เลยผู้สมัครต้องมีคะแนน IELTS หรือ SAT หรือไม่ก็อาจต้องใช้ทั้ง 2 อย่างในบางกรณี ข้อมูลข้างล่างนี้ก็เป็นข้อมูลคะแนน SAT จุฬา และ IELTS ของแต่ละคณะ ดังนี้

1.คณะบริหารธุรกิจ (BBA CU) ถือเป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตที่หลายคนถามหาว่า BBA CU คะแนนที่ใช้มีอะไรบ้าง มาดูคะแนนภาษาอังกฤษที่ใช้ ได้แก่ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,270 คะแนน

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน

3.คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

4.คณะอักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0 และ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

5.คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ จุฬา ใช้คะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน และคะแนนรวม SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 980

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถัดมาเป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับคนที่สนใจว่าธรรมศาสตร์อินเตอร์ ใช้คะแนนอะไรบ้าง เช่นกันหลักๆ ก็จะเป็นคะแนน IELTS และ SAT แล้วแต่ว่าแต่ละคณะต้องการคะแนนอะไร อาจจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ทั้ง IELTS & SAT เช่นหากมีคำถามว่า ศิลปศาสตร์ อินเตอร์ มธ ใช้คะแนนอะไรบ้าง ก็เป็นการใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง IELTS หรือ SAT Verbal เป็นต้น

1.คณะบริหารธุรกิจ (BBA TU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และแต่ละทักษะจะต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ยังต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 460 คะแนน และต้องมีคะแนนรวมของ SAT (Math & Verbal) ไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน

2.คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน

3.คณะศิลปศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

4.คณะวารสารศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในส่วนของมหิดลอินเตอร์หรือ Mahidol University International College (MUIC) ซึ่งมีให้เลือกเรียนหลายสาขาด้วยกัน โดยแต่ละสาขาก็จะกำหนดเกณฑ์คะแนน IELTS และ SAT แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

1.คณะบริหารธุรกิจ (BBA MUIC) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 

3.คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

4.คณะนิเทศศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องของการใช้คะแนนวัดทักษะทางภาษาอังกฤษเอาไว้ ดังนี้

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ เกษตรศาสตร์ ต้องใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

2.คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

3.คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 ในส่วนของการวัดทักษะทางคณิตศาสตร์ ต้องมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

4.คณะมนุษยศาสตร์ ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 529 คะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

5.คณะบริหารธุรกิจ (BBA KU) ใช้คะแนนวัดทักษะภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือต้องมีคะแนน SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง) หากมีคะแนน SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ