เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY

เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY

เตรียมสอบ IGCSE CHEMISTRY

สวัสดีค่ะ สำหรับน้องๆ ที่จะสอบ IGCSE Chemistry 0620 ต้องศึกษาโครงสร้างข้อสอบและหัวข้อเรื่องที่จะออกสอบให้เข้าใจดี ซึ่งก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า IGCSE นั้นจะมี Examination Board 2 บอร์ดหลักด้วยกัน คือ Cambridge International Examination (CIE) และ Pearson Edexcel โดยข้อสอบแต่ละบอร์ดนั้น ก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกัน วันนี้ทาง Up Grade Class จะมาอธิบายโครงสร้างข้อสอบและเนื้อหาที่ออกสอบ แบ่งตามประเภทของบอร์ด เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะ

Cambridge International Examination (CIE)

โครงสร้างข้อสอบ IGCSE Chemistry ของ CIE

การสอบ IGCSE มีรูปแบบการสอบให้สามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบ Core หรือ Extended Papers โดยมีรายละเอียดที่ต่างกันคือ

  1. Core Paper: เนื้อหาข้อสอบที่ออกจะง่ายกว่าแบบ Extended โดยเกรดสูงสุดที่ผู้สอบจะสามารถทำได้ คือเกรด C 
  2. Extended Papers: เนื้อหาข้อสอบจะมีส่วนที่ทับซ้อนกับเนื้อหาแบบ core แต่จะมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมและซับซ้อนกว่าแทรกเข้ามาด้วย โดยเกรดสูงสุดที่ผู้สอบจะสามารถทำได้ คือเกรด A* ​

สำหรับผู้ที่เลือกสอบแบบ Core​ Paper จะต้องสอบทั้งหมด 3 Paper คือ Paper 1, 3, 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้ที่เลือกสอบแบบ Extended Paper จะต้องสอบทั้งหมด 3 Paper คือ Paper 2, 4, 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Topics ที่ออกสอบของ IGCSE Chemistry

1. Atomic structure and the periodic table

2. Structure, bonding and the properties of matter

3. Periodicity

4. Quantitative chemistry (Stoichiometry/mole concept)

5. Electricity and Electrochemistry

6. Chemical reactions

7. Acids, bases and salts

8. The rate and extent of chemical change 

9. Energy changes 

10. Organic chemistry

Pearson Edexcel

โครงสร้างข้อสอบ IGCSE Chemistry ของ Pearson Edexcel 

รูปแบบการสอบ ผู้สอบจะสอบ 2 Paper คือ Paper 1 และ Paper 2  (Grade 1-9) 

Topics ที่ออกข้อสอบ

1. Principles of chemistry

(a)  States of matter

(b)  Elements, compounds and mixtures 

(c)  Atomic structure

(d)  The Periodic Table

(e)  Chemical formulae, equations and calculations 

(f)  Ionic bonding 

(g)  Covalent bonding 

(h)  Metallic bonding 

(i)  Electrolysis

2. Inorganic Chemistry

(a) Group 1 (alkali metals) – lithium, sodium and potassium

(b) Group 7 (halogens) – chlorine, bromine and iodine

(c) Gases in the atmosphere

(d) Reactivity series

(e) Extraction and uses of metals

(f) Acids, alkalis and titrations

(g) Acids, bases and salt preparations

(h) Chemical tests

3. Physical Chemistry

(a) Energetics

(b) Rates of reaction 

(c) Reversible reactions and equilibria

4. Organic Chemistry

(a)  Introduction

(b)  Crude oil 

(c)  Alkanes

(d)  Alkenes 

(e)  Alcohols 

(f)  Carboxylic acids

(g)  Esters 

(h)  Synthetic polymers

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ตัวข้อสอบ IGCSE Chemistry ทั้งของบอร์ด CIE และ Edexcel นั้น มีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่ ถึงแม้เนื้อหาจะไม่ต่างกัน แต่ลักษณะการทำข้อสอบจะต่างออกไป ดังนั้น น้องๆ จึงควรเตรียมตัวเพื่อให้เข้าใจลักษณะข้อสอบไว้ก่อน และที่สำคัญ ควรฝึกทำ Past paper ซึ่งก็จะช่วยทำให้น้องๆ คุ้นเคยกับข้อสอบได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย