การเตรียมตัวสอบ SAT

การเตรียมตัวสอบ SAT

การเตรียมตัวสอบ SAT

การสอบ SAT เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้อง ๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย เนื่องจากในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยมักจะใช้ผลสอบ SAT เพื่อเป็นเกณฑ์ในการวัดผลเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลาย ๆ คนทราบกันอยู่แล้วว่าการสอบ SAT คืออะไร วันนนี้ทาง Up Grade Class ขอมาแนะแนวทางสำหรับเตรียมตัวสอบให้พร้อมกันค่า

การสอบ SAT เริ่มสอบและเสร็จสิ้นเวลากี่โมง

ประตูศูนย์สอบเปิดเวลา 07:45 น. ของวันสอบและปิดเวลา 08:00 น. หากผู้สอบมาสายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเด็ดขาด การสอบ SAT ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องเผื่อเวลาการเดินทางให้ดี และควรไปถึงก่อนเวลาประมาณ 15-30 นาทีเพื่อเป็นการเตรียมตัว  เพื่อที่จะไม่ต้องเร่งรีบในนาทีสุดท้ายเพราะอาจทำให้เกิดความรน วิตกกังวล และอาจเสียสมาธิก่อนเข้าห้องสอบ ไปก่อนเวลาปลอดภัยที่สุดค่ะ 

เมื่อผู้สอบอยู่ในห้องสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกระเป๋าทั้งหมด ผู้สอบจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคิดเลขที่ผู้สอบนำเข้ามาทั้งหมดนั้นได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในห้องสอบ หลังจากที่ผู้สอบทุกคนนั่งตามที่นั่งสอบของตัวเองและพร้อมที่จะเริ่มการทดสอบแล้ว ผู้คุมสอบจะแจกเอกสารข้อสอบและอ่านคำแนะนำเบื้องต้น การทดสอบจะเริ่มต้นระหว่าง 08:30 น. ถึง 09:00 น. ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการดำเนินการ 

การสอบ SAT จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง มีเวลาพักให้ผู้สอบ 15 นาที ซึ่งการสอบจะสิ้นสุดในเวลาประมาณ 12:15 น. ถึง 12:45 น. เมื่อหมดเวลาสอบแล้ว ผู้คุมสอบจะพูดว่า “Please stop work and put your pencil down.” ถือเป็นสัญญาณว่าหมดเวลาสอบแล้วและต้องวางปากกาลง หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ผู้คุมสอบจะส่งคืนกระเป๋าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดให้กับผู้สอบ

เวลาในการสอบ SAT

การสอบ SAT จะใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 180 นาที ไม่รวมเวลาพัก

ในตารางเวลาสอบ จะมีช่วงเวลาพักให้ในช่วงแรกระหว่าง Reading Test และ Writing and Language Test จะมีเวลาพักให้ 10 นาที ช่วงที่สองเวลาพัก 5 นาทีระหว่างการสอบ Math ทั้งสองชุดที่เป็น Math – No calculator และ Math – Calculator 

รายละเอียดข้อสอบแต่ละส่วน

ข้อสอบ SAT Reading Test

ข้อสอบประกอบด้วยปรนัย 52 ข้อ จาก 5 บทความ ประมาณ 500-750 คำ มีเวลา 65 นาที ในการอ่านและตอบคำถามทั้งหมด 52 ข้อ เฉลี่ยบทความละ 13 นาทีกับคำถามประมาณ 10-12 ข้อ ของแต่ละบทความ 

เป้าหมายที่น้อง ๆ ควรทำ คือ ต้องอ่านและตอบคำถามทุกข้อให้เสร็จโดยพยายามให้เหลือเวลาประมาณ 2-3 นาทีของแต่ละบทความ ยิ่งเหลือเวลามากเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะจะทำให้สามารถมีเวลากลับไปทบทวนคำตอบได้มากยิ่งขึ้น 

ข้อสอบ SAT Writing and Language Test

ข้อสอบเป็นปรนัย 44 ข้อ จาก 4 บทความ ความยาวของแต่ละบทความประมาณ 400-450 คำ น้อง ๆ ควรใช้เวลาประมาณ 8 นาทีในแต่ละบทความ ซึ่งควรเหลือเวลาประมาณ 3 นาทีในการทบทวนคำตอบ ข้อสอบ SAT Math – No Calculator Test

ข้อสอบเป็นปรนัย 15 ข้อ และอัตนัย 5 ข้อ ภายในเวลา 25 นาที โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลา 75 วินาทีต่อคำถาม สำหรับพาร์ทนี้ ขอแนะนำให้น้อง ๆ พยายามใช้เวลาประมาณ 60 วินาทีต่อคำถาม เนื่องจากเราจะได้มีเวลามากขึ้นสำหรับคำถามที่ยากและสำหรับข้อสอบที่เป็นอัตนัย เนื่องจากจะใช้เวลานานกว่าเล็กน้อยในการกรอกคำตอบ 

ข้อสอบ SAT Math – Calculator Test

ข้อสอบมีทั้งหมด 38 ข้อ ประกอบด้วย ข้อสอบปรนัย 30 ข้อ และข้อสอบอัตนัย 8 ข้อ ภายในเวลา 55 นาที แนะนำให้ทำข้อสอบปรนัยให้เสร็จภายใน 35 นาทีแรก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 65-70 วินาทีต่อคำถาม สำหรับพาร์ทปรนัย ในส่วนของพาร์ทอัตนัย 8 ข้อ พยายามทำให้เสร็จภายใน 16 นาที ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ เหลือเวลาอีก 4 นาทีในการทบทวนคำตอบทั้งหมด

เคล็ดลับการทำข้อสอบ SAT

  1. ก่อนทำข้อสอบ ให้น้อง ๆ อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดและเปิดดูข้อสอบทั้งหมดแบบคร่าว ๆ ก่อน วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบมากขึ้น
  2. คำถามที่ยากให้ข้ามไปก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและเสียกำลังใจ ให้เลือกทำคำถามที่ง่ายกว่าก่อน หลังจากทำเสร็จแล้วค่อยย้อนกลับไปทำข้อที่ยากซึ่งจะทำให้เรามีเวลาในการคิดและทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น แต่อย่าลืมทำเครื่องหมายเตือนตัวเองไว้ด้วยนะคะ ว่าเราข้ามข้อไหนไปบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการกลับไปทำข้อที่ข้ามมาค่ะ
  3. ข้อไหนที่ยังไม่มั่นใจในคำตอบ ให้ทำเครื่องหมายไว้ในคำตอบที่คิดว่าเป็นไปได้ แล้วค่อยกลับมาทบทวนอีกรอบหลังจากที่ทำข้ออื่นเสร็จหมดแล้ว เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่เวลาใกล้หมดหรือมีเวลาไม่เพียงพอในการวิเคราะห์น้อง ๆ จะได้เลือกคำตอบที่ตัวเองคิดว่าเป็นไปได้ตั้งแต่แรก ซึ่งอาจมีโอกาสตอบถูกมากกว่าการเดา
  4. เมื่อได้ยินการเตือนว่าเวลาใกล้หมดลงแล้ว ให้รีบกลับไปทำข้อที่เว้นว่างเอาไว้ หากคิดว่ามีเวลาไม่ทันในการวิเคราะห์หรือทำไม่ได้จริง ๆ แนะนำให้เดาเลยค่ะ เพราะการเดามีโอกาสได้คะแนนมากกว่าการไม่ตอบอะไรเลย ซึ่งเคล็ดลับที่อาจนำไปใช้ได้คือพยายามเดาที่เป็นตัวอักษรเดียวกันทุกครั้งเนื่องจากความถี่ของคำตอบมีการกระจายอย่างเท่า ๆ กันจึงอาจทำให้มีโอกาสตอบถูกถึง 25% 
  5. ควรใส่นาฬิกาเข้าไปในวันสอบ เนื่องจากน้อง ๆ จะไม่สามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องสอบได้ ดังนั้นการมีนาฬิกาจะทำให้สามารถติดตามและบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ดี
  6. ฝึกฝนในการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัดอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้เราไม่กดดันและสามารถบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบได้อย่างดี 

สุดท้ายนี้ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาคอร์สเรียน SAT ก็อย่าพลาดที่จะเข้ามาปรึกษากับทาง Up Grade Class นะคะ สถาบันของเรามีครูที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนโดยตรง ให้เราช่วยวางแผนและฝึกทักษะต่าง ๆ ให้น้อง ๆ อย่างตรงจุด เพื่อคะแนนที่ดีที่สุดในการสอบนะคะ