ทำความรู้จัก CU-ATS

ทำความรู้จัก CU-ATS

CU-ATS คืออะไร

สวัสดีค่ะทุกคน น้องๆหลายคนที่กำลังสนใจการสอบ CU-ATS อยู๋ วันนี้ Up Grade Class จะพาน้องๆ ไปทำความรู้จักกับการสอบ CU-ATS เพิ่มทางเลือกในการสอบติดคณะอินเตอร์ยอดฮิตให้กับน้องๆ กันค่า

ข้อสอบ CU-ATS (Chulalongkorn University Aptitude Test for Science) คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ โดยลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT Subject Tests แต่ความยากของเนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป

คณะที่สามารถใช้คะแนน CU-ATS เพื่อยื่นพิจารณาศึกษาต่อ คือ

  • ISE คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์)
  • BSAC คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์)

สมัครสอบ CU-ATS อย่างไร ?

น้องๆ สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯได้โดยตรง https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบเรียบร้อย และจะใช้รูปหน้าบัตรประชาชนและรูปถ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลสอบ จากนั้นให้เลือกลงทะเบียนสอบในรอบที่เปิดรับสมัครได้ตามต้องการ ซึ่งการเปิดลงทะเบียนนั้นจะเปิดก่อนวันสอบประมาณ 1 เดือนค่ะ

เกณฑ์คะแนนการสอบ CU-ATS

โดยปกติคะแนนที่จะต้องใช้คือ 800 คะแนน รวมกันทั้ง ฟิสิกส์และเคมี จึงจะเป็นเกณฑ์ผ่านในการเข้าสัมภาษณ์แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษาซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และสำหรับในส่วนของ BSAC นั้นจะใช้แค่คะแนนวิชาเคมีเพียงอย่างเดียว ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำที่ 380 คะแนนเป็นต้นไป จึงจะผ่านคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ

ข้อสอบ CU-ATS คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

  1. CU-ATS Physics มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800
  2. CU-ATS Chemistry มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800

*สำหรับการใช้คะแนน CU-ATS เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัย จำเป็นต้องใช้คะแนนวิชา Physics และ Chemistry ในรอบเดียวกันเท่านั้น น้องๆไม่สามารถเลือกคะแนนสอบที่ต้องการจากรอบสอบที่ต่างกันนะครับ

ค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS ?

อัตราค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1000 บาท และสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์อัตราค่าธรรมเนียม 2600 บาท ซึ่งสามารถชำระได้ผ่านทางธนาคารที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสาร และจะต้องชำระภายในวัน-เวลาที่ได้ระบุไว้ตามเว็บไซต์

ประกาศผลสอบ CU-ATS เมื่อใด ?

คะแนนของ CU-ATS นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษ จะประกาศผลหลังจากวันสอบระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านทางระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบได้เว็บเดียวกับที่ลงทะเบียนสอบ และแบบคอมพิวเตอร์ สามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น และผลสอบ CU-ATS มีอายุ 2 ปี เหมือนกับ SAT Subject tests

สำหรับน้องๆ ที่พอทราบกันแล้วว่าเกณฑ์การสอบ CU-ATS เป็นอย่างไร และสนใจหรืออยากจะวางแผนการสอบ ทาง Up Grade Class ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพร้อมเทคนิคต่างๆ ให้น้องๆพร้อมที่สุดก่อนลงสนามจริงนะคะ หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้ช่วยให้น้องๆ ได้ High score ในการสอบครั้งนี้นะคะ