4 ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบ GED จนได้ Transcript และ Diploma

4 ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบ GED จนได้ Transcript และ Diploma

4 ขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบ GED จนได้ Transcript และ Diploma

สวัสดีค่ะ หลายๆคน มีความสงสัยในเรื่องการสอบ GED กันอยู่บ้างใช่ไหมคะ วันนี้ Up Grade Class จะมาแนะนำขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบกันเลย ว่าต้องทำอย่างไรและยุ่งยากหรือไม่ เพื่อให้น้องๆเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะคะ

GED คือ ระบบสอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA ,  Science , Social Studies , Math โดยค่าสอบ จะอยู่ที่ $60/วิชา ส่วน ตารางสอบ GED 2021 ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

ในส่วนขั้นตอนตั้งแต่การสมัครสอบ จนได้ Transcript และ Diploma นั้นจะมี 4 ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ค่ะ

Step 1: สมัคร GED ID

ขั้นตอนแรก จะต้องสร้าง GED ID และกรอกประวัติให้ถูกต้องและครบถ้วยเสียก่อน โดยการเข้าไปที่ www.GED.com ซึ่งหากอายุ 18 ปีขึ้นไปจะสมัครได้เลย แต่หากอายุ 16-17 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นใบยินยอม (Consent form) ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ระบบจึงจะสร้าง GED ID ให้

Step 2: สมัครและสอบ GED Ready ให้ผ่าน

ขั้นตอนต่อมาจะต้องสมัครแบบทดสอบ GED Ready และทำแบบทดสอบ GED Ready ให้ได้เกิน 155* คะแนน (จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทั้งนี้ GED Ready (ค่าสอบวิชาละ $6*) คือแบบทดสอบวัดความพร้อมก่อนไปสอบจริงโดยสอบจากที่บ้านได้ มีจำนวนข้อสอบและให้เวลาสอบประมาณครึ่งหนึ่งของข้อสอบจริง โดยจะมีความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง โดยเมื่อทำแบบทดสอบ GED Ready ผ่านแล้ว ระบบจึงจะอนุญาตให้สอบจริงในวิชานั้นๆได้

Step 3: สมัครสอบ GED จริง

หลังจากทำแบบทดสอบ GED Ready ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ระบบจะอนุญาตให้สมัครสอบจริงในวิชานั้นได้ โดยไปที่ ged.com และกด schedule test (วิชาละ $75*)

Step 4: ทำเรื่องขอ Transcript และ Diploma

เมื่อสอบผ่านทุกวิชาแล้ว ต้องทำเรื่องขอให้ส่งเอกสาร 2 อย่างนี้ให้ส่งมาทางไปรษณีย์ โดยการเข้าไปที่ ged.com และขอให้ส่งเอกสารมาที่ไทย (มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ $100*)

เป็นอย่างไรบ้างคะ ทั้ง 4 ขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มสร้าง GED ID จนถึงการทำเรื่องขอ Transcript และ Diploma นั้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะ น้องๆที่สนใจ อยากปรึกษาหรือต้องการคำแนะนำ ทาง Up Grade Class ของเราก็ยินดช่วยให้คำแนะนำ และน้องๆ ที่อยากเตรียมตัวก่อนสอบจริงให้เต็มที่กับครูที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สอนโดยตรงทาง ทาง Up Grade Class ก็มีคอร์สที่น่าสนใจทั้ง Private และ Group class ให้น้องๆเลือกได้ตามความสนใจเลยค่ะ