การสอบเทียบด้วย GED & IGCSE,A-LEVEL

การสอบเทียบด้วย GED & IGCSE,A-LEVEL

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัย โดยใช้วุฒิเทียบเท่าการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอินเตอร์ คงจะเคยได้ยินชื่อการสอบ GED, IGCSE, A-LEVEL และอีกมากมาย โดยหลักสูตรที่ popular ที่สุดในประเทศไทยคงจะหนีไม่พ้นหลักสูตรอังกฤษ ตามด้วยหลักสูตรอเมริกัน ซึ่งมีจุดเด่น จุดด้อย แตกต่างกันไป วันนี้ทาง Up Grade Class จะพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับการสอบทั้งสองระบบ และปัจจัยที่ควรพิจารณาเพื่อเลือกสอบวุฒิที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเราค่ะ

หลักสูตร GED

General Educational Development คือหลักสูตรการศึกษาของอเมริกาที่ใช้สำหรับการสอบเทียบ ม.6 ซึ่งเป็นการสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยได้ โดยหลังจากสอบ GED ผ่านแล้ว น้องๆ จะได้รับประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า ม.6 มาค่ะ ซึ่งวุฒินี้ สามารนำไปใช้สมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้หลากหลาย ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน ยื่นได้ทั้งในและต่างประเทศ

สอบเทียบ ม.6 สอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร GED จะต้องสอบทั้งหมด 4 รายวิชา ได้แก่

 • Mathematical Reasoning
 • Reasoning Through Language Arts
 • Social Studies
 • Science

โดยข้อสอบทุกวิชาจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และส่วนใหญ่จะเป็นแบบเลือกตอบ เติมคำ มีการเขียนตอบบ้างในบางรายวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน กำหนดเกณฑ์การผ่านที่วิชาละ 145 คะแนน เรียกได้ว่าเกณฑ์การผ่านนั้นก็ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากเสียทีเดียว โดยเมื่อสอบ GED ครบถ้วนแล้ว สิ่งที่เราจะได้มาคือ ประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร หรือที่เรียกว่า Diploma ซึ่งก็คือวุฒินั่นเอง และนอกจากนี้จะได้รับใบรายงานผลคะแนนสอบ (Transcript) ของแต่ละวิชาอีกด้วย ซึ่งจะต้องนำไปใช้ยื่นสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

โดยก่อนจะสอบจริงนั้น น้องๆ จะต้องผ่านการสอบ GED Ready ซึ่งเป็นการทดสอบเสมือนจริงแบบฉบับย่อ และต้องสอบแต่ละวิชาให้ได้ 155 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน จึงจะมีสิทธิสอบจริงในวิชานั้น ๆ ได้ ค่าสอบ GED Ready วิชาละ 6 USD หรือประมาณไม่เกิน 200 บาท สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เหมือนเป็นการฝึกฝนเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่สุดก่อนไปสอบจริง ซึ่งใบรายงานผลสอบ GED Ready จะประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้ไปศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

การสอบเทียบ GED มีจัดสอบทุกวัน ในแต่ละวันมีหลายช่วงเวลาให้เลือกสอบ ค่าสมัครสอบจะอยู่ที่ $75 ต่อรายวิชา ใครที่พื้นฐานไม่ดี ไม่มั่นใจในการสอบ แอบมีข่าวดีมาบอกว่า หากเราสอบ GED ไม่ผ่านในรายวิชาใด เราสามารถสอบใหม่ได้โดยไม่ต้องรอระยะเวลา ซึ่งกำหนดโควตาการสอบใหม่แบบนี้ ให้สูงสุดถึงวิชาละ 3 ครั้ง แต่ถ้าครบโควตานี้แล้ว แต่ยังคงสอบไม่ผ่านและอยากสมัครสอบใหม่ น้อง ๆ อาจจะต้องรอประมาณ 60 วัน ถึงจะสมัครสอบได้อีกครั้งค่ะ สำหรับการสมัครสอบนั้น สามารถสมัครในระบบออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์ของ GED โดยตรง นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกสนาม

สอบได้ด้วย เพราะการสอบเทียบ GED มีสนามสอบทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ ภูเก็ต หรือที่แม่สอด จ.ตาก ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ged.com

สำหรับผลสอบ GED นั้น น้องๆ สามารถทราบผลสอบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ และหากสอบผ่านครบทั้ง 4 วิชา   จะได้รับ E-Diploma และ E-Transcript ทางอีเมล์ ภายใน 1 สัปดาห์ หรือสามารถสั่งเป็นแบบเอกสารได้โดยมีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร IGCSE , A-LEVEL

               International General Certificate of Secondary Educational คือ หลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่สอบเทียบวุฒิการศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น A-LEVEL, AS, IB เพื่อสามารถศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ ปกติแล้วประเทศไทยจะสอบ IGCSE ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการเรียนการสอบแบบอังกฤษ หรือนักเรียนคนไหนที่สนใจอยากจะสมัครสอบ IGCSE สามารถไปสมัครสอบได้ที่ British Council และ Harrow International School

สอบ IGCSE

การสอบ IGCSE จะต้องเลือกวิชาสอบจำนวน 5 วิชา โดยที่ IGCSE นั้นมีให้เลือกมากกว่า 70 วิชา ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ถนัดได้ เนื้อหาในการสอบในแต่ละวิชาจะมีระดับความยากและง่ายที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหลักสูตร IGCSE จะมี 2 ระดับดังนี้

 • ระดับแรก Core (ระดับพื้นฐาน): ระดับนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าและมีจำนวนข้อน้อยกว่าระดับ Extended เกรดของระดับพื้นฐานมีดังนี้ C, D, E, F, G
 • ระดับสอง Extended (ระดับขั้นสูง): การสอบระดับนี้นักเรียนจะได้เกรดที่สูงกว่าระดับพื้นฐาน เกรดของระดับสูงมีดังนี้ A*, A, B, C, D, E

หลักสูตร IGCSE มีวิชาทั้งหมด 70 วิชา ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาดังนี้

 • กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ
 • กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศึกษาศาสตร์
 • กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ค่าสมัครสอบของ IGCSE ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 8,000 บาทต่อวิชา (ซึ่งจะขึ้นอยู่แต่ละวิชาที่น้องๆ เลือกสอบ) รอบจัดสอบจะจัดปีละ 2 ครั้งเท่านั้น คือในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน เมื่อน้องๆ เลือกวันและเวลาสอบเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาสอบได้อีก และจะทราบผลสอบในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนมกราคมค่ะ

สอบ A-LEVEL

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป นักเรียนที่สอบหลักสูตร IGCSE จะต้องสอบ A-LEVEL อีก 3 วิชาด้วย เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำผลไปเทียบกับวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเอง เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าหลักสูตร IGCSE นั้นจะต้องมีการสอบ A-LEVEL เพิ่มด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

A-LEVEL คือที่ต้องต่อยอดจากหลักสูตร IGCSE ซึ่ง A-LEVEL จะมีเนื้อหาเชิงลึกและประยุกต์ให้เข้มข้นมากขึ้น หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีระยะในการศึกษา 2 ปี โดยมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • AS Examination: คือการเรียนในช่วง Year 12
 • A2 Examination: คือการเรียนในช่วง Year 13

หากน้องๆ ที่เลือกเรียนเฉพาะ AS Examination จะได้ Credit กึ่งหนึ่งของ A-LEVEL เท่านั้น โดยที่น้องส่วนมากนั้นจะเลือกเรียน AS 3-4 วิชาและเรียน A2 3 วิชา เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศส่วนมากจะต้องการผลสอบ A2 3 วิชาเป็นอย่างต่ำ ดังนั้นการที่จะสอบผ่านในหลักสูตร A-LEVEL นั้นจะต้องนำผลการศึกษาที่สอบผ่านทั้ง 3 วิชารวมกับผลสอบ IGCSE อีก 5 วิชา ไปขอเทียบวุฒิการศึกษา จึงจะสามารถยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีได้

วิชาหลักสูตร A-LEVEL จะมีทั้งหมด 50 วิชา ซึ่งน้องๆ สามารถเลือกเรียน 3-4 วิชาต่อปีได้ โดยที่สามารถเลือกเรียนตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสอบของ A-LEVEL จะอยู่ที่ประมาณ 6,000 – 9,000 บาทต่อวิชา ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับวิชาที่น้องเลือกสอบค่ะ

ตัวอย่างและเงื่อนไขต่างๆของมหาลัยที่สามารถใช้วุฒิเทียบเท่าได้

เงื่อนไขเพิ่มเติมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบอังกฤษ

1. Advanced International Certificate of Education (AICE) Diploma + transcript, or

2. International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), or General Certificate of Secondary Education (GCSE), or General Certificate of Education Ordinary Level (GCE O Level), with grade results A*-C on 5 different subjects + transcript, and General Certificate of Education Advanced Supplementary Level AS Level) with grade results A-C on at least 3 different subjects, or General Certificate of Education Advanced Level (GCE A Level) with grade results A*-C on at least 3 different subjects + transcript

ระบบอเมริกา/แคนาดา

1. General Educational Development (GED) Credentialobtained before May 2017 with minimum total score 2250 on all 5 subjects and at least 410 points on each subject, or

2. General Educational Development (GED) Credential obtained after May 2017 with minimum score 145 on all 4 subjects

และมี additional condition เพิ่มเติมด้วยเช่น IELTS,TOEFL(iBT),CU-TEP,CU-AAT,SAT,ACT.

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบอังกฤษ

ต้องมี IGCSE 5วิชา เกรด A*-C และ  A level 3วิชา เกรด A*-Cหรือ Cambridge Pre U 3 วิชา เกรด M1 หรือ D1-D3

ระบบอเมริกา/แคนาดา

ผู้สมัครที่สอบ GED ก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีผลสอบ GED 5 รายวิชา มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนนและแต่ละวิชาต้องได้อย่างน้อย 410 คะแนน

ผู้สมัครสอบ GED ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 และมีผลสอบ GED 4 รายวิชา โดยมีคะแนนแต่ละวิชาอย่างน้อย 165 คะแนน โดยสามารถเทียบเท่าการจบมัธยมปลายในสายศิลป์-ภาษา หรือ ศิลป์-คำนวณ(เดิม)ได้เท่านั้น

และมี additional condition เพิ่มเติมด้วยเช่น IELTS,TOEFL (iBT),TU-GET ,SAT,ACT.

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยมหิดล

ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ

ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) ต้องส่งใบประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level และ/หรือ GCE ‘A’ Level ไม่ต่ากว่า 3 วิชา โดยได้เกรดในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า C และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา (รายวิชาใน ‘AS’ Level และ ‘A’ Level จะต้องไม่ซ้ากัน) หรือ

ผู้สมัครที่ยื่น GED จะต้องผ่านทั้ง 4 วิชา มีคะแนนไม่ต่ากว่า 600 คะแนน และมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

        และมี additional condition เพิ่มเติมด้วยเช่น TOEFL (iBT) หรือ IELTS (Academic) หรือ PTE (Academic) หรือ Duolingo English Test Overall 69 Writing ต่ ากว่า 22 Overall 6.0 Writing ต่ ากว่า 6.0 Overall 50 Writing ต่ ากว่า 50 คะแนนขั้นต่ า 100 และผลสอบฉบับจริง ACT (Math) หรือ SAT (Math) หรือ GSAT (Math) หรือ ONET (Math) หรือ PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี (ถ้ามี)

***สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ไม่ต้องยื่น คะแนน ACT (Math score) และ New SAT (Math score) และ GSAT (Math score) และ ONET (Math score) และ PAT1 (Math score)

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยศิลปากร

-ต้องมีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา (Certificate) และ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น High School, Senior High School, GED, IGCSE (A or AS level), IB, NZQA.และTOEFL (ITP = 543 / CBT = 173 / IBT = 61) หรือ IELTS (5.5) หรือ SAT (Evidence-Based Reading and Writing) 450

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลั

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

-ต้องมี IB Diploma หรือ A Level Diploma หรือ High School Diploma เป็นต้น และ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) จากโรงเรียน และ ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ

และมี additional condition เพิ่มเติมด้วยเช่น TOEFL(Ibt,cBT),IELTS,TOEIC,SWU-SET,GSAT,SAT.

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นนักเรียนไทยหรือต่างชาติที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการเทียบวุฒิต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการหรือจบจากสถาบันต่างประเทศ หรือนักเรียนที่มีผลสอบเทียบคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

     1. GED(General Educational Development) ต้องได้รับการรับรองการเทียบวุฒิจากต่างประเทศจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยระบบเก่าระบบเก่า ต้องผ่าน 5วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำรวมไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนนอย่างน้อยรายวิชาละ 410 คะแนน และระบบใหม่ต้องผ่าน 4วิชาด้วยคะแนนขั้นต่ำ อย่างน้อยวิชาละ 145 คะแนน คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 580 คะแนน

     2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา Grade 12 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอเมริกา

     3. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา Grade 13 ตามระบบการศึกษาโรงเรียนในประเทศอังกฤษ

     4. สำเร็จการศึกษาระบบนิวซีแลนด์ผู้สมัครสอบผ่าน NationCertificate of Education Achievement (NCEA) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ New Zealand Qualifications Authority (NCQA)

      5. สำเร็จการศึกษาระบบอื่นๆตามหลักสูตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นสูงสุดของประเทศนั้นๆ (Secondary School)

     6.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00

     7. ผู้สมัครมีคะแนนทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้าไม่มีคะแนนทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษผู้สมัครต้องเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยจัดสอบ) ดังต่อไปนี้

 • 7.1.      คะแนนทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT (Reading and Writing) ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัครและมีผลคะแนน
 • 7.2.      TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ TOEFL Computer-based ไม่ต่ำกว่า 173 หรือ TOEFL Internet-based ไม่ต่ำกว่า 61
 • 7.3.      IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0
 • 7.4.      SAT Reading and Writing ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

      8. สำหรับวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศวิชาเอกธุรกิจสากล และวิชาเอกการตลาดระหว่างประเทศ ถ้ามีคะแนน SAT MathPart ต้องไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน(ถ้าไม่มีคะแนนต้องเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่วิทยาลัยจัดสอบ)คะแนนทดสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ SAT ต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัครและมีผลคะแนน

     9.  เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา และ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในประเทศ หรือ จากโรงเรียนนานาชาติ หรือจากโรงเรียนสองภาษา  

หรือมีการเทียบวุฒิการศึกษาแบบ GED หรือ เทียบเท่า

และมี additional condition เพิ่มเติมด้วยเช่น TOEFL(Ibt,cBT),IELTS,TOEIC,KU EPT,GSAT,SAT.

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยบูรพา

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยนเรศวร

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยสงขลา

*ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละคณะและภาควิชาของทางมหาวิทยาลัย