หลักสูตร Foundation for UK

หลักสูตร Foundation for UK

สวัสดีค่ะ น้องๆ มัธยมที่กำลังสนใจไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง วันนี้ทาง Up Grade Class จะพามารู้จัก ระบบการศึกษาของอังกฤษ ซึ่งจะมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่ 2 แบบ คือ หลักสูตร Foundation และ A-Level

ซึ่ง 2 หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในอังกฤษ หลายๆคนรู้จัก A-LEVEL กันอยู่แล้ว วันนี้เราจะพาน้องไปทำความรู้จักหลักสูตร Foundation ให้มากขึ้นกันค่ะ

หลักสูตร Foundation คืออะไร

หากคุณเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว และมีความต้องการจะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ หรือสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าเรียนหลักสูตร Foundation หรือหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อน เนื่องจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรในระดับก่อนจะเข้าอุดมศึกษานั้น จะต้องใช้เวลาในการศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 13 ปี

หลักสูตร Foundation เป็นหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ได้มีระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่มีความต้องการในการศึกษาต่อระดับปริญญาที่มหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร โดยหลักสูตรปรับพื้นฐานจะช่วยเตรียมพร้อมให้คุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเข้าสู่การเรียนในระดับปริญญาตรี โดยจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนจะช่วยให้คุณมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรม และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

โดยหลักสูตร Foundation มีระยะเวลาเรียนเพียง 1 ปีเท่านั้น Foundation นี้เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานทั้งทางด้านวิชาการและภาษาของนักเรียนต่างชาติ ก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี เช่นหากเราต้องการเรียนต่อ BSc Business Management ก็จะต้องเรียน Foundation in Business เป็นต้น การเรียน Foundation บางแห่งรับนักเรียนตั้งแต่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกรดเฉลี่ย 2.50+ หรือจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกรด 2.00+ ขึ้นไปค่ะ การเรียน Foundation คือมีวุฒิเทียบเท่ากับ A-Level เลยค่ะ แต่ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียว

การเตรียมตัวเรียนหลักสูตร Foundation

สำหรับนักเรียนไทย หรือต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตร Foundation น้อง ๆ จะต้องมีผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า 4.5 และได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ในแต่ละพาร์ท ซึ่งหากแต่ละพาร์ทภาษาอังกฤษมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กล่าวมา น้อง ๆ อาจจะต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ก่อนเข้าเรียนหลักสูตร Foundation นั่นเอง

สิ่งที่ต้องมีเพื่อการเตรียมตัวเข้าเรียนหลักสูตร Foundation มีดังนี้

 • ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า
 • ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • จดหมายแนะนำตัว (SoP)
 • สำเนาพาสปอร์ต และวีซ่า

หลักสูตร Foundation เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

หลักสูตร FOUNDATION เปิดสอนในสาขาวิชาดังนี้

 • ศิลปะและการออกแบบ Art and Design
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ Building and Architecture
 • บริหารธุรกิจและการเงิน Business and Finance
 • คอมพิวเตอร์ Computing
 • การศึกษา Education
 • วิศวกรรมศาสตร์ Engineering
 • เกษตรกรและสิ่งแวดล้อม Environment and Agriculture
 • การท่องเที่ยวและการโรงเรียน Hospitality and Tourism
 • กฎหมาย Law
 • การตลาดและการผลิตสื่อ Marketing and Media
 • คณิตศาสตร์ Mathematics
 • ดนตรีและการแสดง Music and Performing Arts
 • วิทยาศาสตร์ และสุขภาพ Science and Health
 • สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ Social Science and Humanities

โดยบางสถาบันที่มีการเรียนการสอนหลักสูตร Foundation ก็ยังเป็นคู่สัญญาหรือพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยใน UK อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยการันตีได้ว่านักเรียนที่เรียนจบหลักสูตร Foundation ตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยนั้นทันที โดยหลายหลักสูตรของ Foundation จะสามารถเรียนในบริเวณมหาวิทยาลัยได้เลย ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากมหาวิทยาลัยได้อย่างครบครันเหมือนนักศึกษาทั่วไป เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์การกีฬา หอพัก เป็นต้น

ใช้วุฒิอะไรในการสมัครเรียนหลักสูตรFoundation

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าวุฒิมัธยมปลาย
 • High School Diploma
 • GED
 • IB
 • IGCSE O-Level

หลักสูตร INTERNATIONAL FOUNDATION มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตร Foundation แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถาบัน และมหาวิทยาลัยที่รับรอง โดยส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 12,000 – 18,000 GBP ต่อปี (ประมาณ 504,000 – 756,000 บาท) ค่าใช้จ่ายนี้ ยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าครองชีพในอังกฤษ

หลักสูตร INTERNATIONAL FOUNDATION เปิดรับสมัครเมื่อไหร่?

โดยปกติแล้ว ใน 1 ปี จะเปิด 2 – 3 เทอม คือ เทอมฤดูใบไม้ผลิ จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม เทอมฤดูร้อน จะเปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม และเทอมฤดูใบไม้ร่วงจะเปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายน ที่สำคัญน้องๆ ควรวางแผน เตรียมตัวก่อนล่วงหน้า 4 เดือน เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมตัวสมัครเรียน และยื่นวีซ่า ดังนี้

Spring ฤดูใบไม้ผลิ เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม ควรเตรียมตัวตั้งแต่เดือนกันยายน

Summer ฤดูร้อน (บางหลักสูตร) เปิดรับสมัครช่วงเดือนพฤษภาคม ควรเตรียมตัวตั้งแต่เดือนมกราคม

Autumn ฤดูใบไม้ร่วง เปิดรับสมัครช่วงเดือนกันยายน ควรเตรียมตัวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ข้อดีของการเรียนหลักสูตร FOUNDATION

1.เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หากผู้เรียนไม่ผ่านคุณสมบัติ หรือเกณฑ์การรับสมัครของมหาวิทยาลัย หลักสูตร Foundation จะช่วยเตรียมความพร้อม และรับประกันว่าสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เมื่อผ่านหลักสูตร Foundation ในระดับที่กำหนด สามารถเข้าเรียนตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้เลย

2.ได้ปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษให้พร้อมสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ตรงจุด สำหรับการเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ รวมถึงปรับปรุงทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วย เช่น ปรับปรุงการเขียนเชิงวิชาการ การอ่านบทความเชิงวิชาการ และการอภิปราย

3.เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็สามารถเข้าเรียนได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนจบ ม.6 ทำให้สามารถเรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้นอีก 1 ปี ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

4.ได้รับทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต้องการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิชาการเฉพาะทางในสาขาวิชาที่วางแผนไว้ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้ที่เรียนหลักสูตร Foundation จะมีความพร้อมในการเข้าเรียนมากกว่าผู้ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยตรง เช่น น้อง A สนใจเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับ Fashion Design ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบด้วย ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ESL แบบเข้มข้น สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย

5.มีชั้นเรียนขนาดเล็ก ปรับตัวง่าย หลักสูตร Foundation ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างง่าย ลด Culture Shock และอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนชาวต่างชาติเป็นอย่างดี เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

6.มีทุนการศึกษาให้ด้วยสำหรับนักเรียนไทย สำหรับหลักสูตร Foundation ด้วย สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากช่องทางออนไลน์เลย

สามารถศึกษาต่อหลักสูตร Foundation ได้ที่ไหนบ้าง

 • Bath Academy
 • Bell Cambridge
 • Bellerbys College
 • University of Buckingham
 • Brooke House College
 • Cambridge Education Group
 • Cambridge Seminars College
 • Central College Nottingham
 • Chelsea Independent College
 • Coventry University
 • David Game College
 • De Montfort University
 • University of Edinburgh
 • Edge Hill University
 • INTO
 • Kaplan International Pathways
 • King’s College London
 • Kings Education
 • London South Bank University
 • London Metropolitan University
 • Loughborough College
 • Loughborough University
 • ONCAMPUS
 • Oxford Brookes University
 • Queen Mary, University of London
 • Sheffield Hallam University
 • SOAS University of London
 • St Clare’s Oxford
 • Study Group
 • University College London
 • University of Westminster
 • University Foundation Programme