รวมโรงเรียนนานาชาติที่มีการสอนด้วยหลักสูตร IB ในไทย

รวมโรงเรียนนานาชาติที่มีการสอนด้วยหลักสูตร IB ในไทย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นด้านบูรณาการความรู้แบบรอบด้าน ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขอแนะนำให้รู้จักกับโรงเรียนนานาชาติที่นำหลักสูตร IB (International Baccalaureate) มาใช้ในการเรียนการสอน แต่หลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับด้านใดบ้าง? รวมถึงพื้นฐานความรู้จะเป็นไปในทิศทางไหน? เรารวบรวมเรื่องควรรู้มาให้ครบแล้วที่นี่

หลักสูตร IB (International Baccalaureate) คืออะไร?

หลักสูตรการศึกษาระบบ IB (International Baccalaureate) เป็นระบบการศึกษาของเยอรมัน ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากกว่า 125 ประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 1. หลักสูตรการศึกษาระดับต้น (IB Primary Years Programme, PYP) สำหรับนักเรียนอายุ 3-12 ปี
 2. หลักสูตรการศึกษาระดับกลาง (IB Middle Years Programme, MYP) สำหรับนักเรียนอายุ 11-16 ปี
 3. หลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (IB Diploma Programme, IBDP) สำหรับนักเรียนอายุ 16-19 ปี

รูปแบบการเรียนและการสอน

โรงเรียนนานาชาติที่ได้นำหลักสูตร IB มาใช้ จะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกระตุ้นให้เด็กเกิดการคิดนอกกรอบ เข้าใจบริบททางสังคม และพูดได้หลากหลายภาษา ด้วยการบูรณาการความรู้เข้ากับการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยหลักสูตร IB มีกลุ่มวิชาหลัก ๆ ทั้งหมด 6 กลุ่ม คือ

 • English Literature (ภาษาและวรรณกรรม) เป็นการศึกษาความซับซ้อนของภาษาในบริบทที่หลากหลาย  
 • Second Language (ทักษะการใช้ภาษา) เป็นการศึกษาภาษาเพิ่มเติม นอกจากภาษาอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาละติน และภาษากรีก เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของภาษา รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ผ่านการศึกษาภาษา   
 • Individuals and Societies (ปัจเจกและสังคม) เป็นการศึกษาจิตวิทยา ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์ธรรมชาติและเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
 • Experimental Sciences (วิทยาศาสตร์) เป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เคมี เทคโนโลยีการออกแบบ ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีและการทำกิจกรรม
 • Mathematics and Computer Science (คณิตศาสตร์) เป็นการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ วิธีการทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ระดับกลางและระดับสูง ด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 
 • Arts and Electives (ศิลปะ) เป็นการเรียนรู้ศิลปะในแขนงต่าง ๆ เช่น เต้นรำ ดนตรี ภาพยนตร์ ละครเวที และทัศนศิลป์ ร่วมกับการเรียนรู้บริบททางวัฒนธรรม

นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่เรียนหลักสูตร IB หากต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบเมื่อเรียนอยู่ในระดับ IB Diploma Programme เสียก่อน

ในการเรียนและการสอบ IB Diploma Programme น้อง ๆ จำเป็นต้องเลือกประมาณ 6 วิชา จากกลุ่มวิชาที่ได้กล่าวมา โดยจะมีการให้คะแนนตั้งแต่ 1 (ต่ำสุด)-7 (สูงสุด) ซึ่งทำให้มีคะแนนรวมสูงสุด 42 คะแนน เพื่อที่จะนำไปรวมกับคะแนนพิเศษอีก 3 คะแนน โดยน้อง ๆ ต้องสอบให้ได้คะแนนอย่างน้อย 24 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน ซึ่งเงื่อนไขที่จะได้ 3 คะแนนพิเศษ มีดังต่อไปนี้

 • Theory of Knowledge (ToK) ต้องเรียนด้านมนุษย์และสังคม รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง และเขียน Essay ไม่ต่ำกว่า 1,200-1,600 คำ
 • Extended Essay (EE) ต้องเขียนเรียงความในหัวข้อที่ตนเองสนใจโดยจะมีความยาวไม่เกิน 4,000 คำ
 • Creativity, Action, Service (CAS) ต้องทำกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นเวลามากกว่า 50 ชั่วโมง

โรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร IB ในไทย

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร IB แต่ไม่รู้ว่าควรเรียนที่ไหนดี เรามีรายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร IB ในไทย มาแนะนำ ดังนี้

 • KIS International School
 • NIST International School
 • โรงเรียนบางกอกพัฒนา
 • Regent’s International School-Rama 9
 • St. Andrews International School Bangkok
 • Wells International School-On Nut
 • Canadian International School of Thailand
 • International School Bangkok
 • Magic Years International School
 • Concordian International School
 • UWC Thailand International School
 • British International School, Phuket
 • โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
 • Prem Tinsulanonda International School
 • โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น
 • International School Eastern Seaboard
 • Regents International School Pattaya
 • Silver Fern International School
 • St. Andrews International School, Green Valley

ทั้งหมดนี้ คงทำให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร IB กันมากขึ้น ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ๆ เรียนในโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตร IB และกำลังมองหาผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ Up Grade Class เราพร้อมให้คำปรึกษาโดยครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้ดังใจ