อยากเรียนต่อธรรมศาสตร์อินเตอร์ต้องทำใช้คะแนนอะไรบ้าง?

อยากเรียนต่อธรรมศาสตร์อินเตอร์ต้องทำใช้คะแนนอะไรบ้าง?

เชื่อว่าน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลักสูตรอินเตอร์ ย่อมมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในตัวเลือกแรก ๆ เพราะนอกจากชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์จะเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในอันดับต้น ๆ ของประเทศแล้ว ในเรื่องของหลักสูตรด้านการเรียนการสอนก็ยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

แล้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์ มีคณะอะไรบ้างที่น่าสนใจ รวมถึงต้องใช้คะแนนอะไรในการสมัครเข้าเรียนต่อบ้าง ติดตามได้เลยในบทความนี้

9 คณะยอดนิยม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์

คณะเศรษฐศาสตร์

มาเริ่มกันที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ หากน้อง ๆ คนไหนอยากเรียนในคณะนี้ จะต้องใช้คะแนนจาก 2 วิชาหลัก คือ 

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • TU-GET (PBT) 550 ขึ้นไป 
 • TU-GET (CBT) 80  ขึ้นไป
 • TOEFL (IBT) 80 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic) 6.5 ขึ้นไป
 • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 450 ขึ้นไป
 • GSAT (Evidence-Based Reading & Writing) 450 ขึ้นไป
 • Duolingo 120 ขึ้นไป
 • คะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • SAT (Math) 650 ขึ้นไป
 • SAT II (Math) 650 ขึ้นไป
 • GSAT (Math) 650 ขึ้นไป

คณะศิลปศาสตร์

ในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับด้านภาษาและการสื่อสาร โดยจะแบ่งออกเป็น 2 สาขาด้วยกัน ซึ่งในการสมัครเข้าเรียนจะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (BAS) จะต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกสอบและต้องได้รับผลคะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
  • TU-GET (PBT) 500 ขึ้นไป
  • TU-GET (CBT) 61 ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
  • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 350 ขึ้นไป
  • GSAT 350 ขึ้นไป
 • สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC)
  • TU-GET (PBT) 500 ขึ้นไป
  • TU-GET (CBT) 61 ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป 
  • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 400 ขึ้นไป
  • GSAT 400 ขึ้นไป

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มาต่อกันที่คณะยอดนิยมที่น้อง ๆ หลายคนสนใจอย่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยการสมัครเข้าเรียนในคณะนี้ มีเงื่อนไข คือ

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (PBT) 500 ขึ้นไป
  • TU-GET (CBT) 74 ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 65 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
  • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 400 ขึ้นไป

คณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการบริการ

สำหรับคณะศิลปศาสตร์ สาขานวัตกรรมการบริการ นับเป็น 1 ใน 3 หลักสูตรปริญญาตรีของวิทยาลัยนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาที่ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายในอนาคต โดยเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียนในสาขานี้ คือ

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (PBT) 500 ขึ้นไป
  • TU-GET (CBT) 61 ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • TOEFL (PBT/ ITP) 500 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ยังคงเป็นคณะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถปูทางไปสู่สายอาชีพที่มีความมั่นคงได้ โดยเงื่อนไขในการสมัครเรียนในคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ มีดังนี้

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (PBT) 550 ขึ้นไป 
  • TU-GET (CBT) 61  ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
 • คะแนนมาตรฐาน ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) รวมกัน 1,200 ขึ้นไป และต้องได้คะแนนส่วนของ Evidence-Based Reading & Writing 550 ขึ้นไป
  • GSAT (Math & Reading, Writing and Language) รวมกัน 1,200 ขึ้นไป และต้องได้คะแนนส่วนของ Reading, Writing and Language 550 ขึ้นไป

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หากน้อง ๆ ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการกระตุ้นสังคมในด้านต่าง ๆ หรือการพัฒนาและส่งเสริมสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ นับว่าเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลย โดยมีเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียน คือ 

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (PBT) 500 ขึ้นไป 
  • TU-GET (CBT) 80  ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • TOEFL (CBT) 173 ขึ้นไป
  • TOEFL (PBT) 500 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
  • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 450 ขึ้นไป
  • GSAT (Reading, Writing and Language) 450 ขึ้นไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้ เพราะเป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คน นั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียน ดังนี้   

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (CBT) 61  ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 61 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
 • คะแนนมาตรฐาน ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) โดยต้องได้คะแนนในส่วนของ Math 620 ขึ้นไป และคะแนนในส่วน Evidence-Based Reading & Writing 400 ขึ้นไป
  • ACT ซึ่งต้องสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ English, Reading, Mathematics และ Science โดยต้องได้คะแนนรวมเฉลี่ย 31 ขึ้นไป ทั้งยังต้องได้คะแนนในส่วนของวิชา Mathematics และ Science 20 ขึ้นไป 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

อีกหนึ่งคณะที่เป็นเป้าหมายในการเข้าเรียนต่อของน้อง ๆ หลายคน คือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ซึ่งเป็นการวางรากฐานในการประกอบอาชีพด้านการเงินและการบัญชี รวมไปถึงการบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขในการสมัครเข้าเรียน ดังนี้

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • TU-GET (PBT) 550 ขึ้นไป
  • TU-GET (CBT) 80  ขึ้นไป
  • TOEFL (IBT) 80 ขึ้นไป
  • IELTS (Academic) 6.0 ขึ้นไป
 • คะแนนมาตรฐาน ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
  • SAT (Math & Evidence-Based Reading & Writing) โดยต้องได้คะแนนในส่วน Math 600 ขึ้นไป และคะแนนในส่วน Evidence-Based Reading & Writing 460 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมทั้ง 2 วิชาไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน
  • GSAT (Math & Reading, Writing and Language) โดยต้องได้คะแนนในส่วน Math 600 ขึ้นไป และคะแนนในส่วน Reading, Writing and Language 460 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมทั้ง 2 วิชาไม่ต่ำกว่า 1,200 คะแนน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นอีกหนึ่งคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ ที่ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ไม่แพ้คณะอื่น ๆ เพราะเป็นหนึ่งในเส้นทางสู่อาชีพในฝันของใครหลายคน โดยการสมัครเข้าเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • คะแนนภาษาอังกฤษ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • TU-GET (CBT) 45  ขึ้นไป
 • TOEFL (IBT) 45 ขึ้นไป
 • IELTS (Academic) 5.0 ขึ้นไป
 • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) 400 ขึ้นไป
 • คะแนนคณิตศาสตร์ ต้องเลือกสอบและได้รับผลสอบตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • SAT (Math) 600 ขึ้นไป
 • GSAT (Math) 600 ขึ้นไป

ทั้งหมดนี้ คือ คณะยอดนิยมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ และคะแนนที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน หากน้อง ๆ คนไหนเลือกคณะในฝันที่ตนเองสนใจได้แล้ว และต้องการเสริมความมั่นใจในการทำข้อสอบ ที่ Up Grade Class มีคอร์สติวเข้าหลักสูตรอินเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ มีเทคนิคในการทำข้อสอบให้ผ่านฉลุย และสามารถพิชิตคะแนนสอบได้อย่างที่ต้องการ เพื่อเข้าเรียนในคณะในฝันได้ดังใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.