สอบเทียบ IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง? อันไหนดีกว่ากัน?

 สอบเทียบ IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง? อันไหนดีกว่ากัน?

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังวางแผนจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย คงรู้จักกับการสอบเทียบ IGCSE กับ GED กันมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกสอบอะไรดี ระหว่าง IGCSE กับ GED เพื่อช่วยไขข้อสงสัยนี้ เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันว่า ระหว่างการสอบ IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง? พร้อมไปรู้ถึงข้อแนะนำว่าควรเลือกสอบแบบไหนดี ถึงจะเหมาะกับการสมัครเรียนของน้อง ๆ มากที่สุด   

  การสอบเทียบ IGCSE และ GED คืออะไร?

  IGCSE

เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ High School ตามหลักสูตรของประเทศอังกฤษ อีกทั้ง IGCSE ยังเป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายของโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษอีกด้วย โดยน้อง ๆ สามารถนำผลสอบเทียบ IGCSE ไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือไปสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้นั่นเอง  

GED

เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ High School ตามหลักสูตรของประเทศอเมริกา มีไว้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการศึกษาได้ระดับมัธยมปลายตามปกติ แต่เรียนในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน แล้วต้องการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงน้อง ๆ ที่มีวุฒิการศึกษามัธยมปลาย และต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย หรือต้องการไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ผลคะแนนการสอบ GED ในการสมัครเข้าเรียน 

เปรียบเทียบการสอบ IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง?

เปรียบเทียบการนำคะแนนสอบไปใช้

สำหรับใครที่สงสัยว่าการนำคะแนนสอบ IGCSE กับ GED ไปใช้นั้น มีความแตกต่างกันยังไงบ้าง? ต้องขอเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่าย ๆ ว่า ทั้ง IGCSE กับ GED ต่างก็เป็นการสอบเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายเหมือนกัน แตกต่างกันที่ประเทศของมหาวิทยาลัยที่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อ รวมถึงเกณฑ์การรับสมัครในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยผู้ที่จะสอบเทียบต้องศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารการสมัครสอบให้แน่ชัดเสียก่อน 

เปรียบเทียบเกณฑ์การรับสมัครสอบ

ในส่วนของเกณฑ์การรับสมัครสอบนั้น จะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • การสอบ IGCSE สามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป 
  • การสอบ GED ผู้สอบต้องมีอายุครบ 16 ปี และต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองเสียก่อน แต่ถ้าหากอายุ  18 ปีขึ้นไป สามารถสมัครสอบได้เลย

เปรียบเทียบวิชาที่สอบ

ส่วนใครที่ต้องการรู้ว่า วิชาที่สอบของ IGCSE กับ GED มีความแตกต่างกันยังไง? จะขอเล่าให้ฟัง ดังนี้

  • IGCSE ต้องเลือกสอบ 5 วิชา โดยเลือกจากวิชาพื้นฐานภาษาต่าง ๆ รวมถึงเลือกจากวิชาเฉพาะอีกประมาณ 70 วิชา 
  • GED ต้องสอบ 4 กลุ่มวิชา คือ
  1. Reasoning Through Language Arts (RLA) โดยแบ่งเป็น Reading และ Writing
  2. Mathematics
  3. Science
  4. Social Studies

เปรียบเทียบการผ่านเกณฑ์

ด้านของการผ่านเกณฑ์ มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • IGCSE จะแบ่งคะแนนออกเป็นเกรด ตั้งแต่ A* A B C D E F U โดยต้องได้เกรดไม่ต่ำกว่า C จึงถือว่าสอบผ่าน
  • GED จะแบ่งคะแนนออกเป็นวิชาละ 450 คะแนน โดยต้องได้คะแนนอย่างน้อย 410 คะแนน และคะแนนรวม 5 วิชา ไม่น้อยกว่า 2,250 คะแนน จึงถือว่าสอบผ่าน  

เปรียบเทียบประเทศที่รับผลสอบ ในการพิจารณารับเข้าเรียน

การสอบเทียบ IGCSE จะเป็นการสอบเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษและอื่น ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยบางแห่ง 

ส่วนการสอบ GED จะเป็นการสอบเพื่อนำวุฒิการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยของประเทศอเมริกาและอื่น ๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ระหว่าง IGCSE กับ GED ควรเลือกอันไหนดีกว่ากัน?

IGCSE

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะคณะเฉพาะทาง เช่น คณะแพทย์ 

GED

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในคณะทั่วไปที่เปิดให้ใช้ผลการสอบเข้าสมัครเรียน

ทั้งนี้ การจะเลือกระหว่าง IGCSE กับ GED ควรเลือกอันไหนดีกว่ากันนั้น ควรดูจากข้อมูลการรับสมัครของมหาวิทยาลัย และประเทศที่น้อง ๆ ต้องการจะไปศึกษาต่อ ว่าต้องการผลสอบประเภทใด และสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาที่ติวเพื่อสอบเทียบ IGCSE และ GED ที่ Up Grade Class มีคอร์สติวสอบ IGCSE และ GED ที่สามารถเลือกรูปแบบการเรียนการสอนได้ทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว (One-on-One Private) หรือแบบกลุ่มส่วนตัว (Private Group) กลุ่มส่วนตัว 2 คน และแบบย่อย 3 คน (Small Group) สามารถเลือกลงเรียนได้ตามเวลาที่สะดวก อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ โดยครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อสร้างความพร้อมที่สุดก่อนลงสนามสอบจริง และพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันได้ดังใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.