BLOG

ทำความรู้จัก ACT
2021-09-30

ทำความรู้จัก ACT

ACT คืออะไร? American College Testing Assessment หรือที่เราคุ้นกันดีกับชื่อย่อว่า ACT เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา…

Read More
ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level
2021-09-30

ทำความรู้จัก IGCSE & A-Level

IGCSE คืออะไร? IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) คือ หลักสูตรการศึกษาจากประเทศอังกฤษที่ทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า…

Read More
ทำความรู้จัก BMAT
2021-09-23

ทำความรู้จัก BMAT

BMAT คืออะไร? BioMedical Admission Test หรือ BMAT คือ ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์…

Read More
ทำความรู้จัก IELTS
2021-09-23

ทำความรู้จัก IELTS

IELTS คืออะไร? IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน…

Read More
ทำความรู้จัก SAT
2021-09-23

ทำความรู้จัก SAT

SAT คืออะไร? SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical…

Read More
ทำความรู้จัก GED
2021-09-17

ทำความรู้จัก GED

น้องๆและผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักคำว่า GED มาบ้างแล้ว ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ GED ก็คือการสอบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิม.6 ในไทย และ GED มีความพิเศษตรงที่มีการเรียนเพียง…

Read More
1 3 4 5