BLOG

ทำความรู้จัก GED
2021-09-17

ทำความรู้จัก GED

น้องๆและผู้ปกครองหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักคำว่า GED มาบ้างแล้ว ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆ GED ก็คือการสอบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิม.6 ในไทย และ GED มีความพิเศษตรงที่มีการเรียนเพียง…

Read More